Deklaracja dostępności

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych użytkownik oprogramowania Omega-PSIR, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://wnpism.uw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-10-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • W serwisie może występować zaburzona hierarchia nagłówków.
  • Dokumenty zostały dostosowane do wymogów WCAG w stopniu, na który pozwalały na to warunki techniczne. W serwisie, przy linku do każdego dokumentu w repozytorium, umieszczone zostały linki, które w przypadku braku wersji pliku zgodnej w wymaganiami WCAG lub w przypadku zauważenia niewystarczającej zgodności, pozwalają na automatyczne przesłanie do redaktora serwisu informacji o potrzebie dostosowania pliku do wymogów WCAG.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny producenta systemu Omega-PSIR oraz właściciela strony.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-10-01

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada mgr Jakub Nowotarski.
Możesz skontaktować się z nim mailowo – promocja.wnpism@uw.edu.pl
lub telefonicznie – 22 55 22 972.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika UW. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmach Audytoryjny

Nazwa budynku:Gmach Audytoryjny

Adres budynku: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Kierownik obiektu:Adam Łukasiewicz

telefon: 22 55 22 966

Opis wejścia do budynku:Podjazd dla niepełnosprawnych przy dwóch wejściach do budynku.

Opis wnętrza budynku:Wszystkie powierzchnie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dwie windy umożliwiają wejście osobom niepełnosprawnym. Każde piętro posiada toaletę dla osb niepełnosprawnych. Brak miejsc z szerokością wejścia poniżej 90 cm. Brak miejsc z uchwytami i klamkami powyżej 110 cm.

Procedury w budynku: brak, dostęp nie wymaga udziału osób trzecich

Portiernia: tak

Informacje dodatkowe: portiernia i szatnia, tuż za wejściem A do budynku

Położenie portierni: Portiernia znajduje się obok windy, widoczna jest od razu po przekroczeniu wejścia do budynku

Telefon do portierni: 22 55 22 959

Pomoc w budynku: pomoc można uzyskać na portierni

Łazienki w budynku: toalety dla osób z niepełnosprawnościami posiadają oznaczenia i na każdym piętrze znajduje się taka toaleta

Dodatkowe dostosowania: w budynku:pętla indukcyjna znajduje się w Auli Baszkiewicza na parterze budynku, toalety są oznaczane podpisami brajlowskimi, w windach są informacje głosowe o osiągniętym poziomie budynku

Dojazd do budynku: tak

Wstęp dla psa przewodnika: tak

X