Katedra Technologii Informacyjnych

plen

KATEDRA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych utworzoną w 2021 roku. Prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie zakresie technologii informacyjnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji oraz, ekonomii, zarządzania, mediów i dużych zasobów danych (Big Data). Przedmiotem badań Big Data są zjawiska ekonomiczne, społeczne i polityczne. Przykłady przeprowadzonych analiz: predykcja wyników wyborów prezydenckich i parlamentarnych (2015), analiza porównawcza oficjalnych przemówień polityków (Baracka Obamy i Donalda Trumpa), badanie wpływu występowania sentymentów na ceny walut i spółek giełdowych – korelacja z oficjalnymi notowaniami. Pracownicy katedry są współtwórcami i organizatorami nowych kierunków studiów – Logistyki mediów oraz nagrodzonego w konkursie POWER – Zarządzania Big Data.

Obszary badań:

 • polityka i administracja bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo IT
 • rafinacja informacji, tworzenie aplikacji badawczych do kolekcjonowania danych na potrzeby rafinacji
 • przetwarzanie danych Big Data jako wartościowego źródła informacji wtórnej, analiza zbiorów danych
 • wykorzystanie dużych zasobów danych w analityce społecznej
 • text mining, programowanie w języku R, metody wizualizacji danych
 • uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego, statystyka Bayesowska, teoria optymalizacji, geometria
 • systemy operacyjne, usługi sieciowe
 • relacyjne i nierelacyjne bazy danych, język SQL
 • serwisy internetowe, narzędzia komunikacji internetowej, nowe media
 • marketing tradycyjny i cyfrowy, marketing w Internecie
 • systemy informatyczne w branży wydawniczej i poligraficznej
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
 • innowacje, nowoczesna organizacja, modele biznesowe, VUCA, Human- Centered design, zarządzanie ludźmi w cyfrowej i post-pandemicznej transformacji
 • analiza i projektowanie systemów (UML)
 • modelowanie procesów biznesowych (BPMN)
Współpraca instytucjonalna:

Zespół katedry jest zaangażowany w działalność stowarzyszeń i instytucji zajmujących się technologiami informacyjnymi, cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem dużymi zasobami danych.

Współpraca międzynarodowa:

1. Współpraca z University of Electronic Science and Technology of China, School of Information and Software Engineering – efektem współpracy była organizacja szkoły letniej ACADEMY OF BIG DATA INCUBATOR dla studentów z Chin, Warszawa lipiec 2019 r.
2. Współpraca z Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University – organizacja wspólnych konferencji naukowych.

Nagrody i wyróżnienia:

W 2020 roku pracownik katedry dr inż. Dariusz Jaruga został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową – tytuł nagrodzonej rozprawy doktorskiej: „Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data”, nagroda za „ideę i realizację projektu JAZON”.

Realizowane granty badawcze:

 • Identyfikacja, Kolekcjonowanie i ocena nieprzyjaznych operacji dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni, prowadzonych w oparciu o narzędzia teleinformatyczne (IKONA), Cybersecident/489281/IV/NCBR/2021 – Konsorcjum CRI-UW – wartość 6,6 mln zł.
 • Opracowanie rozwiązania dotyczącego pozyskiwania i analizowania informacji ze źródeł BigData z zakresu B+R+I, numer grantu/projektu 2/17/PN – wartość ok. 1,4 mln zł.
 • Opracowanie rozwiązania dotyczącego monitorowania trendów technologicznych, numer grantu/projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 26/18/PN – wartość 600 tys. zł.
Wybrane publikacje: 

Sulowski S., Brzeziński M., (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009
Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014
Sulowski S., (red), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, Toruń 2015
Sulowski S., Wolność i bezpieczeństwo w kontekście walki z terroryzmem, “e-Politikon”, 2016 nr 20.
Sulowski S., Counter-Terrorism: Correlating Security and Freedom, w: A Sroka / F. Castro-Rial Garrone / R.D. Torres Kumbrian (eds.), Radicalism and Terrorism in the 21st Century. Implications for Security, 2017
Stanisław Sulowski Marcin Jurgilewicz , W kręgu nauki o bezpieczeństwie, Difin 2018
Stanislaw Sulowski , Andrzej Misiuk , Janusz Gierszewski , Andrzej Urbanek, The Role of Territorial Self-Government in Ensuring Personal Security of Citizens in Poland, European Research Studies Journal, Volume XXIII.
Stanisław Sulowski / Tomasz Słomka (eds.): The Political System of Poland. Tradition and Contemporaneity. 2022,
Cetera W., Logistyka mediów. Poligrafia, SFB WDIiB, Warszawa 2017, ss. 220, ISBN 978-83-944096-4-7
Cetera W., Polish printing – progress, pandemic, prospects, MNK Kielce 2020. ss. 200 ISBN 978-83-62068-83-8
Cetera W., [red. Nauk.] Big data rafinacja informacji – medycyna – ekonomia – media. Aspekty teoretyczne i aplikatywne, MNK Kielce 2021, 220 ss. ISBN 978-83-62068-82-1
Cetera W., IKS – Informatyka, Komputery, Systemy. 1986-1989. Studium przypadku, SFB, ID UW, Warszawa 2016, ss. 228. ISBN 978-83 944096-1-6
Bajger J., Cetera W., Krzyżanowski K., Kuśmierczyk J., Kuźmina D., Malanowska I., Malczewski J., Pawlicki T., Pogorzelska-Kalinowska E., Strojny M., Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce, KPMG/WDIiB UW, Warszawa, 2018.
Pawlicki T., Nowe podejście do wielokanałowej produkcji oraz zarządzania mediami drukowanymi i cyfrowymi. W: Cetera W., Kowalik K. (red.), Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne, Warszawa, 2015, s. 76-85.
Moszoro B., Gadomska-Lila K., Rozdział w książce Badanie zjawisk społecznych: kluczowe metody w świetle publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk o mediach. Książka – Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców, Warszawa, 21–22 listopada 2013 r.
Moszoro B., Znaczenie misji przedsiębiorstwa i jej wpływ na kompetencje przywódcze, Management and Business Administration, Central Europe (Dawniej Master of Business Administration) nr 2 (115) / 2012, Warszawa 2012, s. 53-62.
Moszoro B., Zarządzanie poprzez misję a innowacyjność przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji nr 6, 2011, s. 11-13.Jaruga D., Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data, ISBN: 978-83- 65741-75-2, Warszawa 2021.
Jaruga D., API kluczem do zasobów big data [w:] Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie 2021.Gogołek W., Jaruga D., Z badań nad systemem rafinacji informacji sieciowej identyfikacja sentymentów, Studia Medioznawcze 2016, nr 4 (67) s. 103-111.
Matosek W., Internetowe bazy ekspertów jako źródło informacji dla dziennikarzy, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom: 34 2019, s. 183-203
Gogołek, W., Jaruga, D., Kowalik, K., & Celiński, P., Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015. Studia Medioznawcze 2015, nr 3(62) s. 33-40
Heba A., Kapounová J., Smyrnova-Trybulska E., System for Individual Learning of Mathematics. In: Information and Communication Technology in Education – Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm, 2014, s. 76-86.
Хэба А., Цели и содержание общенационального онлайн-курса для родителей «безопасно здесь и там/bepiecznie tu i tam. Новые информационные технологии в образовании: Материалы международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 27 февраля-3 марта 2017 г. Екатеринбург, 2017. 563 с., c. 359-363
Heba A., Training System for Occupational Health and Safety with Using E-learning. In: International Journal of Information and Communication Technologies in Education – ICTE Journal, University of Ostrava, 2017, s. 12- 22. 3726
Kuczma P., Korzekwa-Józefowicz A., Dembiński J., Broniarz M.J., Fake newsy, post prawda i dezinformacja na Youtube, Fundacja Schumana, Warszawa 2021.
Gogołek W., Kuczma P., Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych, Część 1 – Blogi, fora, analiza sentymentów, Studia Medioznawcze 2/2013 s. 89-105, Część 2. Gazety online, Studia Medioznawcze 3/2013, s. 153-157.
Kuczma P., Rola narzędzi do analizowania mediów społecznościowych w marketingu społecznościowym [w:] Pokorna-Ignatowicz K., Jędrzejewicz S., Bierówka J., „Nowe media a praktyki komunikacyjne”, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2013, s 63-76.

X