pl

XIII Konferencja ISM UW i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we współczesnym świecie” poświęcona Bliskiemu Wschodowi miała w tym charakter międzynarodowy – jednym ze współorganizatorów spotkania była kaliningradzka filia Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Dopisali także polscy uczestnicy z kilkunastu ośrodków naukowych (m.in. z Centrum Badań Bliskowschodnich PAN oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN a także Uniwersytetu Warszawskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu i Politechniki w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Opolu, a także krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego i Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie). Obrady odbywały się w panelach poświęconych m.in.: determinantom polityki zagranicznej państw BW, obliczom „Arabskiej Wiosny”, krajom Półwyspu Arabskiego i rejonu Zatoki Perskiej, Turcji, polityce mocarstw zewnętrznych i aspiracjom mocarstwowym państw regionu, sytuacji chrześcijan i społeczeństwu obywatelskiemu na BW, wojnie w Iraku i jej konsekwencjom, konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu, czynnikowi religijno-kulturowemu w procesach zmian społecznych oraz problemom gospodarczo-rozwojowym regionu.

Obrady w Pieniężnie trwały dwa dni. Towarzyszyła im miejscami zacięta dyskusja i…wspaniałe przerwy kawowe z wypiekami kuchni klasztornej..!. Ostatniego dnia konferencji (26 czerwca) ci uczestnicy, którzy znieśli trudy aplikacji po rosyjską wizę pojechali do położonego niedaleko Królewca. Na tamtejszym uniwersytecie przyjęto nas bardzo serdecznie. Wyjątkowo ciekawe było również polsko-rosyjskie seminarium poświęcone różnym aspektom badań na uniwersytetach w Polsce i w Rosji. Mamy nadzieję, iż było ono wstępem do dalszej, pogłębionej współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i innymi polskimi ośrodkami a filią Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Zwiedziliśmy również to ciekawe, lecz niestety bardzo zniszczone i w niewielkim tylko stopniu odbudowane miasto, tak blisko położone polskiej granicy (w tym m.in. grób Immanuela Kanta oraz Muzeum Bursztynu).

XIV Konferencja ISM i Księży Werbistów już za rok! Zapraszamy do udziału!

X