pl

XVII Konferencja ISM UW i Księży Werbistów

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konferencji
Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Księży Werbistów
„Sacrum i profanum we współczesnym świecie”

pt.
Religia-naród-tożsamość w rzeczywistości międzynarodowej
Pieniężno, 3-5 lipca 2017 r.

organizowanej przez:
Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
a także
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężne
oraz Fundację Studiów Międzynarodowych

 

Ważne daty:

  • zgłaszanie tematów wystąpień do 10 czerwca 2017 r. (w uzasadnionych przypadkach także później)
  • wniesienie opłaty konferencyjnej (150 zł) do 15 czerwca 2017 r. (pozostałe opłaty za nocleg i wyżywienie uiszczane są na miejscu),
  • złożenie artykułów do publikacji do 30 września 2017 r.

 

Wprowadzenie w tematykę konferencji

Zaczniemy nieco abstrakcyjnie. Rzeczywistość międzynarodowa kształtuje się pomiędzy i ponad granicami państw. Jej uczestnikami są państwa (rządy), ale także różnego rodzaju podmioty niepaństwowe o różnym stopniu instytucjonalizacji, różnych celach i interesach. Jednak jeśli opuścimy ten poziom abstrakcji dostrzeżemy stojących za wszystkimi tymi „uczestnikami” ludzi, których istnienie i zachowania budzą refleksję historyków, filozofów czy teologów, a także są przedmiotem zainteresowania zwłaszcza nauk społecznych.

Człowiek we współczesnym świecie jest przeważnie obywatelem konkretnego kraju, z którym zazwyczaj łączy go pochodzenie (rodzina), język ojczysty i historia. Ponad 2/3 ludności świata uważa się za ludzi wierzących, a jeszcze więcej – prawie 85 procent – jest związanych z konkretną religią. Niektóre wierzenia jeszcze silniej wiążą jednostkę z daną grupą etniczną, narodem lub krajem pochodzenia (to tzw. religie etniczne), inne mają charakter międzynarodowy – ich wyznawcy zamieszkują różne państwa, stanowią wspólnotę ponadnarodową, a religia to jeszcze jeden element ich tożsamości (tzw. religie transnarodowe) – często najważniejszy.

Upadek systemu dwubiegunowego w końcu zeszłego wieku, który wyznaczył nowy rozdział w historii stosunków międzynarodowych, miał związek z ożywieniem narodowym i religijnym. Czynniki te, zaliczane do tzw. więzi podstawowych, stały się osnową odbudowanej tożsamości – ludzie po raz kolejny poczuli siłę swojej wspólnoty, spajanej przez podzielane przez większość wartości w opozycji do rozpowszechnionych wtedy szeroko ideologii – często antynarodowych i/lub antyreligijnych. W drugiej dekadzie XXI w. czynnik narodowy i religijny nadal odgrywa bardzo ważną rolę, która jednak przejawia się różnie w poszczególnych częściach świata. Przyspieszane po upadku żelaznej kurtyny procesy globalizacji z jednej strony budują wspólnotę światową, z drugiej wyostrzają różnice kulturowe i budzą jeszcze większą potrzebę lokalnej autoidentyfikacji.

Nasza Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się naukami społecznymi – od antropologów i geografów przez socjologów, psychologów, ekonomistów – do politologów, badaczy nauk o bezpieczeństwie i stosunków międzynarodowych. Zapraszamy także przedstawicieli innych dyscyplin, zwłaszcza historii, filozofii, teologii i prawa oraz wszystkich, którym temat spotkania jest bliski i którzy chcieliby wnieść swój wkład w to interdyscyplinarne przedsięwzięcie.

W obliczu bardzo silnych emocji obserwowanych w świecie, powstałych na gruncie idei religijnych i narodowych (a także opozycji wobec nich), idei które cechuje swoista „ambiwalencja”: niekiedy prowadzą one do wolności, niekiedy do ksenofobii i szowinizmu, będziemy się starali znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:

  1. Jak różne dyscypliny naukowe podchodzą do związków idei religijnych i narodowych z tożsamością człowiek i państwa? Jaki ma to skutek dla badania stosunków międzynarodowych oraz innych dziedzin rzeczywistości społecznej?
  2. Co jest istotą kształtowania się tożsamości narodowej i religijnej we współczesnym świecie? Jakie są zależności między tymi tożsamościami?
  3. Jak przedstawia się relacja religia-naród-tożsamość w różnych regionach świata, w różnych systemach politycznych i prawnych; czy można mówić o kształtującym się „nowym obliczu” tego związku w erze przyspieszonej globalizacji? Jakie rodzi to konsekwencje i jaki ma wpływ na podział Północ-Południe?
  4. Czy fundamentalizm religijny jako ideologia polityczna i fundamentalizm etniczny jako wyzwanie dla stabilności ładu politycznego państw i systemu międzynarodowego mogą być przyczyną konfliktów w XXI w.? Czy powrócą do wielkiej polityki wojny religijne, tym razem w skali globalnej?
  5. Jaki jest wpływ tożsamości religijnej i narodowej na tworzenie i trwałość instytucji międzynarodowych; czy i jak wpływają one na ich funkcjonowanie?

Zachęcamy do refleksji nad tytułowym zagadnieniem i ubogacenia naszego spotkania swoją obecnością!

Również w tym roku konferencję organizujemy w malowniczym, warmińskim Pieniężnie, gdzie gościny w seminarium duchownym udzielą nam księża werbiści. Przewidujemy spotkanie przy ognisku, zwiedzanie muzeum etnograficznego, wycieczkę oraz inne atrakcje. Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.
Pieniądze należy wpłacać do 15 czerwca 2017 r.
na konto Fundacji Studiów Międzynarodowych
(Tytuł wpłaty: Pieniężno 2017):

FUNDACJA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
Żurawia 4/404, 00-503 Warszawa,
Bank PEKAO S. A. II O. w Warszawie
87 1240 1024 1111 0000 0269 6814

 

Oprócz tego uczestnicy są zobowiązani do opłacenia po przybyciu do klasztoru noclegu (55 PLN/pierwsza doba, 50 PLN/każda następna – pokoje dwuosobowe z łazienką lub 35 PLN – pokoje trzyosobowe bez łazienki) oraz posiłków (całodzienne wyżywienie – 25 PLN, tj. 5 PLN – śniadanie, 15 PLN – obiad, 5 PLN – kolacja). Dojazd we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają transport z/do stacji PKP w Pieniężnie lub z/do Ornety.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom w wersji elektronicznej

do 10 czerwca 2017 r.:

Anna Solarz: asolarz@uw.edu.pl , Wiesław Lizak: wlizak@hot.pl lub Jacek Pawlik SVD: jacek.pawlik@gmail.com
lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Stosunków Międzynarodowych, WDiNP UW,
u
l. Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Wszelkie informacje pod nr tel. 22 553 16 35 (Anita Budziszewska) lub 888 210 170 (Anna Solarz)

(Uwaga! Liczba miejsc w klasztorze ograniczona, zastrzegamy możliwość selekcji zgłoszeń)

Program konferencji

X