plen

Opłaty za studia

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2024 (r.a. 2024/2025) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2023 (r.a. 2023/2024) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

Wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 (dotyczy kierunków studiów stacjonarnych II stopnia: cyberbezpieczeństwo, organizowanie rynku pracy, polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, polityka publiczna oraz kierunku studiów I stopnia prowadzonego w języku angielskim: Social and Public Policy)
  Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2023/2024  (dotyczy kierunków studiów stacjonarnych II stopnia: cyberbezpieczeństwo, organizowanie rynku pracy, polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, polityka publiczna oraz kierunku studiów I stopnia prowadzonego w języku angielskim: Social and Public Policy)
 

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2022 (r.a. 2022/2023) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2021 (r.a. 2021/2022) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2020 (r.a. 2020/2021) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2019 (r.a. 2019/2020) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

X