Opłaty za studia

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2022 (r.a. 2022/2023) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2021 (r.a. 2021/2022) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2020 (r.a. 2020/2021) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

Dotyczy studentów rozpoczynających studia 01.10.2019 (r.a. 2019/2020) i ich całego cyklu kształcenia (trzyletnie studia pierwszego stopnia, dwuletnie studia drugiego stopnia).

X