Młodzi o polityce

Młodzi o polityce to oddolna inicjatywa studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW mająca na celu konfrontację osób o różnych światopoglądach oraz podniesienie jakości debaty publicznej.
Kontakt: mlodziopolityceredakcja@gmail.com

Zespół organizujący:
Adam August Michalik – pomysłodawca
Agnieszka Homańska
Julia Smogorzewska
Karolina Jaworska
Justyna Okrucińska
Maciej Sobieraj
Piotr Obszarski

Autorki i autorzy

Paweł Bącal
Sarah Bomba
Kacper Czechowicz
Julia Dziuba
Piotr Gajewski
Michał Gwardyński
Agnieszka Homańska
Marta Jaskierska
Kuba Jaskólski
Karolina Jaworska
Aleksander Klus
Natalia Kuziemska

Katarzyna Makarowicz
Adam August Michalik
Ani Minasyan
Piotr Obszarski
Justyna Okrucińska
Piotr Piskunowicz
Artur Ryszkiewicz
Michał Sawicki
Julia Smogorzewska
Maciej Sobieraj
Jan Wieczorek
Maciej Wojtyś
Mikołaj Zommer

X