Młodzi o polityce

Młodzi o polityce to oddolna inicjatywa studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW mająca na celu konfrontację osób o różnych światopoglądach oraz podniesienie jakości debaty publicznej.
Kontakt: mlodziopolityceredakcja@gmail.com

Biały pasek oddzielający
X