plen

Rada WNPiSM UW

Rada Wydziału to kolegialny organ w którym zasiadają przedstawiciele poszczególnych wspólnot naszego środowiska akademickiego: pracowników naukowo-dydaktyczni, pracowników niesamodzielnych, administracji, doktorantów i studentów.

Miejsce posiedzeń Rady

Gmach Audytoryjny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Aula Prof. Jana Baszkiewicza

Częstotliwość posiedzeń

Raz na dwa miesiące

Biały pasek oddzielający

Członkowie Rady Wydziału

X