pl

OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI

Członkowie

  • Kierownik
    prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
  • Członkowie
    dr Łukasz Wieczorek

Kontakt

ul. Krakowskie Przedmieście 3 (p. 201)
E: zlasocik@uw.edu.pl

X