plen

HISTORIA WNPiSM

Tradycje kształcenia politologicznego w Warszawie są znacznie dłuższe, niż historia Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (dawniej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Pierwsza Szkoła Nauk Politycznych powstała w 1917 roku.

W 1967 roku w ramach ówczesnego Wydziału Filozofii UW powołano do życia Instytut Nauk Politycznych, opierający się na kadrach istniejącej wcześniej jednostki pozawydziałowej, jaką było Studium Nauk Politycznych UW. W 1968 roku w ramach zmian organizacyjnych na uczelni nauki polityczne przeniesiono, wraz z filozofią, socjologią, i ekonomią, na Wydział Nauk Społecznych UW.

Biały pasek oddzielający

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest kontynuacją (od 1 września 2016) Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, który rozpoczął działalność w 1975 r. W tejże jednostce prowadzono nauczanie na kierunkach dziennikarstwo i nauki polityczne. Lata 70-te to okres dynamicznego rozwoju Wydziału i rozbudowy jego wewnętrznej struktury o Instytut Stosunków Międzynarodowych w 1976 roku oraz Instytut Polityki Społecznej w 1977 roku. W roku 2012 utworzono Instytut Europeistyki.

Nowa nazwa Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest konsekwencją wystąpienia ze struktury Instytutu Dziennikarstwa.

Na mocy decyzji Rady Wydziału z dniem 1 lipca 2019 r. przestały istnieć poszczególne Instytuty wchodzące w skład Wydziału, to jest: Instytut Nauk Politycznych (istniejący od 1967), Instytut Stosunków Międzynarodowych (1976), Instytut Polityki Społecznej (1977) oraz Instytut Europeistyki (2012). W ich miejsce powstało 15 katedr naukowo-badawczych.

X