Lista kół naukowych WNPiSM

Koło Analiz Międzynarodowych UW

Nazwa kołaKoło Analiz Międzynarodowych UW
Opiekun naukowyDr hab. prof. UW Marek Madej
Zarząd KołaPrezes: Mikołaj Rogalewicz
Wiceprezes: Adam Maternik
Wiceprezes: Diana Dobkowicz
Informacja
o kole

Koło Analiz Międzynarodowych UW (byłe Koło Spraw Zagranicznych ISM UW) funkcjonuje na WNPiSM UW od 2017 roku. 

Podstawowym obszarem działalności koła jest praca redakcji, która koncentruje się na pisaniu analitycznych treści z zakresu stosunków międzynarodowych. Poza tym cyklicznie przeprowadzamy przeglądy prasy poświęcone najważniejszym wydarzeniem na świecie. Obecnie formuła ta została przeniesiona do internetu podobnie jak seminaria  zorganizowane z zaproszonymi gośćmi. 

Od roku akademickiego 2020/2021 realizujemy autorski podcast Światowid. Podczas nagrań dyskutujemy we własnym gronie wraz z gośćmi ze środowiska naukowego oraz eksperckiego (np. z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych) na tematy związane ze światową polityką. Począwszy od stycznia 2021 roku, opublikowaliśmy 10 odcinków. Można je odsłuchać na ogólnodostępnych serwisach streamingowych: YouTube, Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

W przeszłości zrealizowaliśmy szereg projektów oraz wydarzeń. Jednym z pierwszych był „Open Source Open Mind”,  który był poświęcony zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego oraz dezinformacji. Mieliśmy także okazję współpracować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, realizując projekt ,,Polska pomoc – szansa na rozwój’’, w ramach którego zorganizowaliśmy cykl seminariów z ekspertami z MSZ.  Stworzyliśmy również serię artykułów autoryzowanych przez resort spraw zagranicznych poświęconych pomocy rozwojowej.

Działalność naszego koła skupia się także na rozwijaniu praktycznych umiejętności. W ubiegłych latach przy współpracy z Google News Lab przeprowadziliśmy szkolenie poświęcone zaawansowanym narzędziom wyszukiwania informacji. Z kolei wraz ze stowarzyszeniem Demagog przeprowadziliśmy warsztaty z zakresu fact-checkingu i weryfikacji informacji.

Obszary zainteresowańStosunki międzynarodowe, geopolityka, Unia
Europejska Ameryka Łacińska, region WNP,
energetyka, handel międzynarodowy, dezinformacja.
Zorganizowane wydarzeniaW roku akademickim 2020/2021
zorganizowaliśmy:
1. Spotkanie z byłym Ambasadorem RP w USA
Ryszardem Schnepfem na temat wyborów
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
2. Spotkanie z dr Joanną Gocłowską-Bolek oraz
Mileną Łukasiewicz na temat sytuacji społeczno-
gospodarczej w Wenezueli.
3. Spotkanie z dr Agatą Błoch oraz Maciejem
Okraszewskim na temat sytuacji w Brazylii.
Warunki członkostwa/Jak przystąpić do koła?Rekrutacja do koła prowadzona jest co roku na
początku każdego roku akademickiego. Dołączenie do
koła możliwe jest po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego oraz przejściu procesu
rekrutacyjnego.
Kontakt
(www, mail, FB)
e-mail: koloanalizuw@gmail.com
https://www.facebook.com/KoloAnalizMiedzynarodowychUW 
https://www.instagram.com/koloanalizuw/
Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nazwa kołaKoło Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Opiekun naukowydr Magdalena Tomaszewska-Michalak
Informacja
o kole
W roku 2008 w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego otworzony został nowy kierunek – Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Okazało się, że stanowimy zgraną grupę studentów głodnych nowych doświadczeń i wiedzy. Wraz ze studentami Nauk Politycznych postanowiliśmy wprowadzić w życie pewien projekt. Było nim założenie koła naukowego, które pozwoliłoby nam na rozwój naszych zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Nasze marzenie częściowo spełniło się w marcu 2009 roku. Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało oficjalnie zarejestrowane.

Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kołem neutralnym i wolnym światopoglądowo, nieprzywiązanym do żadnej opcji politycznej. Każdy, kto będzie chciał się przyłączyć, znajdzie tutaj swoje miejsce. Szanujemy siebie nawzajem i wysłuchujemy każdej opinii, bez względu na to czy jest pozytywna, czy negatywna. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu uniwersyteckim i mocno zaakcentować w nim swoją obecność.

Kontakt
(www, mail, FB)
Strona internetowa: www: sknbwuw.cba.pl
e-mail: kolonaukowebw@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sknbw/
Koło Wschodnie

Nazwa kołaKoło Wschodnie UW
Opiekun naukowydr hab. Maciej Raś
Informacja
o kole
Koło Wschodnie UW zostało założone w 2003 r. przez studentów ISM UW. Podstawowym celem było wspierane studentów w poszerzaniu ich wiedzy na temat regionu byłego ZSRR, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, polskiej polityki wschodniej oraz roli państw wschodnich w ładzie międzynarodowym.

Koło Wschodnie UW w swojej działalności skupia się na szeroko pojętym Wschodzie. Zajmujemy się zarówno państwami położonymi na wschód od Polski, jak i państwami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Interesuje nas sytuacja wewnętrzna w tych państwach oraz relacje między nimi.

Kontakt
(www, mail, FB)
Natalia Makulska – adres e-mail: natamak@op.pl
Facebook – https://www.facebook.com/KoloWschodnieUW/
Młodzi o Polityce

Nazwa kołaMłodzi o polityce
Opiekun naukowyDr hab. Tomasz Słomka
Zarząd Koła:Prezes

Wiceprezesi

Sekretarz

Skarbnik

 Adam August Michalik

Agnieszka Homańska, Julia Smogorzewska

Maciej Sobieraj

Karolina Jaworska

Informacja
o kole
Młodzi o polityce to oddolna inicjatywa studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW mająca na celu konfrontację osób o różnych światopoglądach oraz podniesienie jakości debaty publicznej. Organizujemy wydarzenia, seminaria jak i wydajemy kwartalnik „Młodzi o polityce”.
Obszary zainteresowańNauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, nauki o bezpieczeństwie i innych pokrewnych nauk społecznych oraz bieżące wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie.
Zorganizowane wydarzenia„Wspólnie o polityce – 20 lat PO i PiS”; publikacje 2 numerów kwartalnika Młodzi o polityce.
Warunki członkostwa/Jak przystąpić do koła?Członkiem koła może zostać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu akceptującej pisemną deklarację członkowską kandydata.
Kontakt
(www, mail, FB)
mlodziopolityceredakcja@gmail.com

Profil na FB: Młodzi o polityce

My Dla Europy

Nazwa kołaMy Dla Europy
Opiekun naukowyProf. dr hab. Roman Kuźniar
Informacja
o kole
My Dla Europy to grupa młodych i aktywnych studentów, których celem jest umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, poszerzanie wiedzy w zakresie spraw europejskich i merytoryczna dyskusja na tematy związane z naszą Europą. Działamy na WNPiSM UW i pełnimy rolę studenckiego think-tanku.
Obszary zainteresowańUnia Europejska, Europa, kultura i społeczeństwo państw europejskich.
Zorganizowane wydarzeniaCykliczne wydarzenia #Euromonth na temat wybranego państwa z regionu Europy. Akcja Studenci Solidarni z Białorusią. Akcja #TymRazemGłosuje, w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kontakt
(www, mail, FB)
Facebook – My Dla Europy

Mail – mydlaeuropy@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Nazwa kołaStudenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Opiekun naukowydr. hab. Dorota Heidrich
Informacje o koleStudenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest organizacją zrzeszającą studentów kształcących się głównie w dyscyplinach na styku prawa, ekonomii i polityki nastawionych na rozwój w zakresie dyplomacji, polityki międzynarodowej, stosunków gospodarczych i organizacji międzynarodowych. Wśród nas są aktywiści społeczni, przyszli analitycy, dyplomaci, politycy, stratedzy czy biznesmeni, nastawieni na działalność dla dobra społeczeństwa w duchu pluralizmu i otwartości.

Skupiając ponad 150 aktywnych członków i absolwentów Koła oraz społeczność ponad tysiąca osób uczęszczających w naszych inicjatywach, tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Wielu spośród naszych członków oraz sympatyków zdobywało już doświadczenia w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, a także w ministerstwach, placówkach dyplomatycznych, fundacjach czy światowych korporacjach.

DziałalnośćJako najaktywniejsze Koło Naukowe na uczelni, realizując nasze przedsięwzięcia, współpracujemy z ponad 100 podmiotami, w tym: 70+ placówkami dyplomatycznymi krajów wszystkich kontynentów, 3+ agendami rządowymi, 20+ organizacjami pozarządowymi, 15+ najlepszymi uczelniami z Polski i Europy oraz 5+ czołowymi firmami.
KontaktFacebook: http://facebook.com/sknsz
Akademickie Obserwatorium “Atena”

Nazwa kołaAkademickie Obserwatorium “Atena”
Opiekun naukowydr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
Informacja
o kole
Za cel postawiliśmy sobie obserwację otaczającego nas świata, aby łatwiej móc go opisać i poznać. Podobnie jak nasza patronka – Atena, my również umiłowaliśmy wiedzę i pragniemy aktywnie skorzystać z nadarzającej się okazji, aby ją zdobyć. Dlatego nie boimy się pytać, a świat nie ma dla nas tabu. Jeśli chcemy się dowiedzieć dlaczego świat jest taki, a nie inny, nie możemy robić inaczej.
Być może jesteśmy jedyną tego typu organizacją na Uniwersytecie Warszawskim, która nie dba o konwenanse i chce się dowiedzieć, a wręcz to wykrzyczeć: „Co się dzieje z naszym światem?!”.
Nas nie interesują grzeczne odpowiedzi i nudne treści.
Co robimy, aby wiedzieć więcej? Pytamy!
Jesteśmy młodzi i nie grzeszymy cierpliwością! Jeśli czegoś nie wiemy, bądź chcemy się dowiedzieć- pytamy! Oprócz wiedzy książkowej istnieje jeszcze praktyka, którą chcemy wam przedstawić! Chcemy, aby to co jest w książce zostało skonfrontowane z życiem!
Dlaczego? A czemu nie?!
Uniwersytet to miejsce, na którym doskonale można rozpocząć swój własny długi marsz! Po wiedzę, doświadczenia, przez porażki i niewiedzę, aż po upragniony sukces!
To jest nasze podejście i nasza historia, która nas tu przywiodła. Wierzymy, iż Akademickie Obserwatorium „Atena” pomoże nam w realizacji naszego celu! Czy pójdziecie z nami dalej, to już zależy od was!
KontaktKontaktFacebook – https://www.facebook.com/AOAtena/
E-mail: kontakt@pracowniakompetencji.plpatryk@pracowniakompetencji.pl
Futbol i polityka

Nazwa kołaKoło Naukowe Futbol i polityka
Opiekun naukowydr Seweryn Dmowski
Informacja
o kole
Celem Koła jest:
– prowadzenie badań nad związkami futbolu i polityki oraz upowszechnianie ich wyników
– promowanie idei prowadzenia badań nad związkami futbolu i polityki
– wszelka działalność naukowa, oświatowa, kulturalna i sportowa związana z problematyką futbolu
Obszary zainteresowańPolityczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania współczesnego futbolu.
KontaktE-mail: futbol@uw.edu.pl
ISM MUN Club
Nazwa kołaISM MUN Club
Opiekun naukowydr Dorota Heidrich
Informacja
o kole
ISM MUN Club is a students’ initiative of a Model United Nations club that is designed for students who would want to participate in MUN conferences. The club requires students to actively participate and engage in the meetings by representing a certain country, and to discuss and debate fruitfully on global issues. ISM MUN Club is also designed to prepare and train prospects delegates to become a delegation and represent University of  Warsaw in varies conferences.

Students who participate in the weekly meetings will extend their knowledge further, practice their public speaking skills, understand the flow of the debate in MUN, as well as improve their English skills.

KontaktEmail: ismmunuw@gmail.com
FB page: facebook.com/ISMMUNUW
Koło Euroatlantyckie

Nazwa kołaKoło Euroatlantyckie UW
Informacja
o kole
Koło EuroatlantyckieUW zajmuje się szeroko pojętą tematyką obszaru Europy i Ameryki Północnej w kontekście politycznym, gospodarczym i społecznym. Opiekunem Koła jest prof. UW dr hab. Robert Kupiecki. Podstawowymi formami naszej aktywności są panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, udział w konferencjach naukowych oraz wydawanie Biuletynu Euroatlantyckiego.

Członkostwo w Kole Euroatlantyckim stanowi szczególną okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat obszaru euroatlantyckiego, a także rozwijania kompetencji badawczych wśród osób podzielających te zainteresowania. Współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu tematycznym, takimi jak The Bridge Foundation, Stowarzyszenie Euroatlantyckie, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych czy inne studenckie koła naukowe.

Kontakt
(www, mail, FB)
FB: https://www.facebook.com/KoloEuroatlantyckieUW/

E-mail: euroatlantyckie@gmail.com

Koło Naukowe Administracji Publicznej

Nazwa kołaKoło Naukowe Administracji Publicznej
Opiekun naukowyprof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
Informacja
o kole
Koło Naukowe Administracji Publicznej powstało w 2012 r. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu administracji publicznej oraz proponowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie instytucji publicznych.
Obszary zainteresowańNaszym zainteresowaniem jest szeroko rozumiana administracja publiczna (m.in. e-administracja, wybory samorządowe, reformy służby cywilnej, służba publiczna w UE, administracja a osoby niepełnosprawne, kształcenie urzędników, modernizacja administracji oraz patologie w służbie publicznej).
KontaktStrona internetowa:  http://knap.uw.edu.pl/
E-mail: knap@kn.uw.edu.pljustyna.wisniewska@uw.edu.pl
Facebook: https://www.facebook.com/knapkn
Koło Naukowe “Ars Politica”

Nazwa kołaKoło Naukowe “Ars Politica”
Opiekun naukowydr hab. Sebastian Kozłowski
Informacja
o kole
KN “Ars Politica” to największe, najstarsze i najprężniej działające politologiczne Koło Naukowe na Uniwersytecie Warszawskim.
KontaktFacebook: https://www.facebook.com/Arspolitica/
Koło Naukowe „Lobbing”

Nazwa kołaKoło Wschodnie UW
Opiekun naukowydr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
Informacja
o kole
Koło Naukowe „Lobbing” zostało założone w grudniu 2014 r. Zrzesza studentów i doktorantów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat lobbingu oraz rozwijać się naukowo. Zajmujemy się szerokim zakresem problemów związanych z działalnością lobbingową pod kątem politycznym, mniej prawnym.
Obszary zainteresowańLobbing na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim, międzynarodowym; grupy interesu; mediacje; negocjacje.
KontaktE-mail: lobbing.kn@uw.edu.pl
Teatr i Polityka

Nazwa kołaKoło Naukowe „Teatr i Polityka”
Opiekun naukowydr hab. Daniel Przastek
Informacja
o kole
Koło Naukowe „Teatr i Polityka” należy do jednych z najstarszych i najbardziej zasłużonych grup studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Istniejemy od 2006 roku, kiedy to połączeni teatralną pasją stworzyliśmy instytucję, w której moglibyśmy spełniać swoje artystyczne ambicje. Obecnie Koło tworzy kilkunastu kreatywnych, pełnych zapału, młodych ludzi, starających się urzeczywistnić własne projekty teatralne. Głównym obszarem zainteresowań koła jest sztuka, a przede wszystkim teatr. Organizujemy wiele wydarzeń silnie związanych właśnie z teatrem, ale również sami staramy się tworzyć spektakle i urzeczywistniać swoją pasję do tego segmentu sztuki. W organizowanych eventach i spektaklach stawiamy na aktualność i poruszanie problemów, które dotyczą nas samych – młodych ludzi XXI wieku.
Kontakt

Facebook: https://web.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Teatr-i-Polityka-106736716031412/
E-mail:kn.teatripolityka@wp.pl

Strona internetowa: https://knteatripolityka.wixsite.com/kntip

X