pl

Lista kół naukowych WNPiSM

Koło Analiz Międzynarodowych UW

Nazwa kołaKoło Analiz Międzynarodowych UW
Opiekun naukowyDr hab. prof. UW Marek Madej
Zarząd KołaPrezes: Mikołaj Rogalewicz
Wiceprezes: Adam Maternik
Wiceprezes: Diana Dobkowicz
Informacja
o kole

Koło Analiz Międzynarodowych UW (byłe Koło Spraw Zagranicznych ISM UW) funkcjonuje na WNPiSM UW od 2017 roku. 

Podstawowym obszarem działalności koła jest praca redakcji, która koncentruje się na pisaniu analitycznych treści z zakresu stosunków międzynarodowych. Poza tym cyklicznie przeprowadzamy przeglądy prasy poświęcone najważniejszym wydarzeniem na świecie. Obecnie formuła ta została przeniesiona do internetu podobnie jak seminaria  zorganizowane z zaproszonymi gośćmi. 

Od roku akademickiego 2020/2021 realizujemy autorski podcast Światowid. Podczas nagrań dyskutujemy we własnym gronie wraz z gośćmi ze środowiska naukowego oraz eksperckiego (np. z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych) na tematy związane ze światową polityką. Począwszy od stycznia 2021 roku, opublikowaliśmy 10 odcinków. Można je odsłuchać na ogólnodostępnych serwisach streamingowych: YouTube, Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

W przeszłości zrealizowaliśmy szereg projektów oraz wydarzeń. Jednym z pierwszych był „Open Source Open Mind”,  który był poświęcony zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego oraz dezinformacji. Mieliśmy także okazję współpracować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, realizując projekt ,,Polska pomoc – szansa na rozwój’’, w ramach którego zorganizowaliśmy cykl seminariów z ekspertami z MSZ.  Stworzyliśmy również serię artykułów autoryzowanych przez resort spraw zagranicznych poświęconych pomocy rozwojowej.

Działalność naszego koła skupia się także na rozwijaniu praktycznych umiejętności. W ubiegłych latach przy współpracy z Google News Lab przeprowadziliśmy szkolenie poświęcone zaawansowanym narzędziom wyszukiwania informacji. Z kolei wraz ze stowarzyszeniem Demagog przeprowadziliśmy warsztaty z zakresu fact-checkingu i weryfikacji informacji.

Obszary zainteresowańStosunki międzynarodowe, geopolityka, Unia
Europejska Ameryka Łacińska, region WNP,
energetyka, handel międzynarodowy, dezinformacja.
Zorganizowane wydarzeniaW roku akademickim 2020/2021
zorganizowaliśmy:
1. Spotkanie z byłym Ambasadorem RP w USA
Ryszardem Schnepfem na temat wyborów
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
2. Spotkanie z dr Joanną Gocłowską-Bolek oraz
Mileną Łukasiewicz na temat sytuacji społeczno-
gospodarczej w Wenezueli.
3. Spotkanie z dr Agatą Błoch oraz Maciejem
Okraszewskim na temat sytuacji w Brazylii.
Warunki członkostwa/Jak przystąpić do koła?Rekrutacja do koła prowadzona jest co roku na
początku każdego roku akademickiego. Dołączenie do
koła możliwe jest po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego oraz przejściu procesu
rekrutacyjnego.
Kontakt
(www, mail, FB)
e-mail: koloanalizuw@gmail.com
https://www.facebook.com/KoloAnalizMiedzynarodowychUW 
https://www.instagram.com/koloanalizuw/
Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nazwa kołaKoło Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Opiekun naukowydr Magdalena Tomaszewska-Michalak
Informacja
o kole
W roku 2008 w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego otworzony został nowy kierunek – Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Okazało się, że stanowimy zgraną grupę studentów głodnych nowych doświadczeń i wiedzy. Wraz ze studentami Nauk Politycznych postanowiliśmy wprowadzić w życie pewien projekt. Było nim założenie koła naukowego, które pozwoliłoby nam na rozwój naszych zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Nasze marzenie częściowo spełniło się w marcu 2009 roku. Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało oficjalnie zarejestrowane.

Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kołem neutralnym i wolnym światopoglądowo, nieprzywiązanym do żadnej opcji politycznej. Każdy, kto będzie chciał się przyłączyć, znajdzie tutaj swoje miejsce. Szanujemy siebie nawzajem i wysłuchujemy każdej opinii, bez względu na to czy jest pozytywna, czy negatywna. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu uniwersyteckim i mocno zaakcentować w nim swoją obecność.

Kontakt
(www, mail, FB)
Strona internetowa: www: sknbwuw.cba.pl
e-mail: kolonaukowebw@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sknbw/
Koło Naukowe ds. Badań nad Integracją Polityczno-Ekonomiczną UE

Nazwa kołaKoło Naukowe ds. Badań nad Integracją Polityczno-Ekonomiczną UE
Opiekun naukowyprof. Iryna Pavlenko
Zarząd Koła:Prezes Paweł Żelazny
Wiceprezes Joanna Księżopolska
Sekretarz Zofia Pakuła
Skarbnik Patryk Miłosz
Informacja
o kole
Nasze koło naukowe zajmuje się szeroko pojętą tematyką integracji europejskiej. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy na temat współpracy państw europejskich oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania struktur współpracy europejskiej. Chcemy zachęcać studentów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w polityce europejskiej poprzez dostarczanie im kompleksowej wiedzy niezbędnych do zrozumienia procesów decyzyjnych na szczeblu europejskim.
Obszary zainteresowańUnia Europejska, Integracja Europejska, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Fundusze Europejskie
Zorganizowane wydarzeniaSemestr Letni 2023/24
Seminarium Czy Polska powinna dołączyć do Strefy Euro?
Wizyta studyjna członków koła w Sejmie RP
Warunki członkostwa/Jak przystąpić do koła?Rekrutacja odbywa się na początku każdego semestru poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na naszych social mediach.
Kontakt
(www, mail, FB)
Facebook: Koło Naukowe ds. Badań nad Integracją Polityczno-Ekonomiczną UE 

Instagram: @uw_knbipe_ue

Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa
Nazwa kołaKoło Naukowe Cyberbezpieczeństwa
Opiekun naukowydr inż. Bartłomiej Stanisław Moszoro
Zarząd Koła:

Prezes

Wiceprezes

Sekretarz

Skarbnik

Prezes – Dorota Kwaśniewska

Wiceprezes – Bartosz Budnik

Sekretarz – Wiktoria Własiuk

Skarbnik – Anton Alenski

Informacja
o kole
Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa zostało założone przez studentów I roku studiów Magisterskich na kierunku Cyberbezpieczeństwo, w celu szerzenia informacji z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Działalność koła będzie opierała się zrówno na kwestiach teoretycznych, jak i aspektach technicznych cyberbezpieczeństwa.
Obszary zainteresowańCyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, analiza zagrożeń globalnych, bezpieczeństwo w sieci, obronność, infrastruktura krytyczna.
Zorganizowane wydarzenia
Warunki członkostwa/Jak przystąpić do koła?Członkiem Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkostwo Organizacji może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów.
Kontakt
(www, mail, FB)
FB: Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa  https://www.facebook.com/profile.php?id=61556844786195&locale=pl_PL

Instagram: kncb.uw

Email: kncb.wnpism@uw.edu.pl

Koło Naukowe Praw Człowieka i Kryzysów Humanitarnych

Nazwa kołaKoło Naukowe Praw Człowieka i Kryzysów Humanitarnych
Opiekun naukowydr hab. Agnieszka Bieńczyk- Missala
Zarząd kołaPrezes: Radosław Miadiełko, Wiceprezes: Michał Kowalczyk, Sekretarz: Kamil Grelak, Skarbniczka: Paulina Kaniewska
Informacja
o kole
Koło Naukowe Praw Człowieka i Kryzysów Humanitarnych jest organizacją studencką działającą przy WNPiSM UW. Naszym celem jest tworzenie wspólnej przestrzeni dla tych , którzy nie są obojętni wobec przypadków naruszeń praw człowieka. Działamy poprzez: organizacje konferencji naukowych, akcji edukacyjnych oraz pomocowych.
Obszary zainteresowańMiędzynarodowa ochrona praw człowieka, kryzysy humanitarne, historia naruszeń praw człowieka i współczesne problemy, prawa człowieka a bezpieczeństwo, rządowa i pozarządowa działalność na rzecz praw człowieka
Jak przystąpić do koła?Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, rozmowa z zarządem koła oraz przejście miesięcznego terminu próbnego, mającego na celu zbadanie realnej aktywności.
Kontakt
(www, mail, FB)
mail: prawaczlowiekawnpism@uw.edu.p
Młodzi o Polityce

Nazwa kołaMłodzi o polityce
Opiekun naukowyDr hab. Tomasz Słomka
Zarząd Koła:Prezes – Adam August Michalik
Wiceprezeska – Agnieszka Homańska
Sekretarz – Antonina SołtysiakSkarbnik – Paulina Kędzierska
Informacja
o kole
Młodzi o polityce to oddolna inicjatywa studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW mająca na celu konfrontację osób o różnych światopoglądach oraz podniesienie jakości debaty publicznej. Organizujemy wydarzenia, seminaria jak i wydajemy kwartalnik „Młodzi o polityce”.
Obszary zainteresowańNauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, nauki o bezpieczeństwie i innych pokrewnych nauk społecznych oraz bieżące wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie.
Zorganizowane wydarzenia„Wspólnie o polityce – 20 lat PO i PiS”; publikacje 2 numerów kwartalnika Młodzi o polityce.
Warunki członkostwa/Jak przystąpić do koła?Członkiem koła może zostać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu akceptującej pisemną deklarację członkowską kandydata.
Kontakt
(www, mail, FB)
mlodziopolityceredakcja@gmail.com

Profil na FB: Młodzi o polityce

My Dla Europy

Nazwa kołaMy Dla Europy
Opiekun naukowyProf. dr hab. Roman Kuźniar
Informacja
o kole
My Dla Europy to grupa młodych i aktywnych studentów, których celem jest umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, poszerzanie wiedzy w zakresie spraw europejskich i merytoryczna dyskusja na tematy związane z naszą Europą. Działamy na WNPiSM UW i pełnimy rolę studenckiego think-tanku.
Obszary zainteresowańUnia Europejska, Europa, kultura i społeczeństwo państw europejskich.
Zorganizowane wydarzeniaCykliczne wydarzenia #Euromonth na temat wybranego państwa z regionu Europy. Akcja Studenci Solidarni z Białorusią. Akcja #TymRazemGłosuje, w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kontakt
(www, mail, FB)
Facebook – My Dla Europy

Mail – mydlaeuropy@gmail.com

Myśl Politycznie

Nazwa kołaMyśl politycznie
Opiekun naukowydr Marcin Tobiasz
Informacja
o kole
Jesteśmy Kołem Naukowym stworzonym w celu dzielenia się swoimi przemyśleniami i publikacjami o charakterze popularno-naukowym. Interesują nas nie tylko bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, na które tak dużo czasu poświęcają media – przede wszystkim chcemy patrzeć na sprawy szerzej, jako na procesy, a nie pojedyncze incydenty.
Obszary zainteresowań: Filozofia i teoria polityki, Myśl polityczna, Procesy polityczne, Historia polityczna, Kultura i polityka
PrezesJakub Chustecki
Wiceprezes
Sekretarz:
Skarbnik:
Bartosz Browarek
Jan Kirejczyk
Alicja Denisiuk
Kontakt
(www, mail, FB)
myslpolitycznie@uw.edu.pl,

FB: https://www.facebook.com/IKNMyslPolitycznie

Koło Państw Obszaru Pacyficznego

Nazwa kołaKoło Państw Obszaru Pacyficznego
Opiekun naukowydr Aleksandra Jaskólska
Zarząd kołaPrezes – Jakub Witczak, Wiceprezes – Mikołaj Szlapański, Sekretarz – Aleksander Szymanowski, Skarbnik – Julia Ziółkowska, Członek Zarządu – Emilia Szostak, Członek Zarządu – Jan Gregorczyk
Informacja
o kole
Podstawowym celem Koła Państw Obszaru Pacyficznego (KPOP) jest promocja wiedzy dotyczącej regionu Indo-Pacyfiku. Regularnie organizujemy wydarzenia o charakterze naukowym, takie jak webinary, konferencje oraz seminaria, na których gościmy wielu ekspertów. Podejmujemy także współpracę z placówkami dyplomatycznymi oraz wieloma podmiotami naukowymi.
Obszary zainteresowańNasza organizacja skupia się na zgłębianiu wiedzy dotyczącej Indo-Pacyfiku. Wspólnie analizujemy najnowsze trendy w regionie, z kolei poprzez dyskusje na tematy polityczne, społeczne i gospodarcze staramy się patrzeć na ten obszar z wielu perspektyw.
Jak przystąpić do koła?Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i odbycie rozmowy z przedstawicielami Koła na temat zainteresowań kandydata oraz oczekiwań obu stron
Kontakt
(www, mail, FB)
Koło Naukowe Psychologii Polityki
Nazwa kołaKoło Naukowe Psychologii Polityki
Opiekun naukowyProf. dr hab. Ewa Marciniak
Zarząd Koła:

Prezes

Wiceprezes

Sekretarz

Skarbnik

Michał Serwa  – PREZES

Maksymilian Bajkowski – WICEPREZES, SEKRETARZ

Eryk Kryński – WICEPREZES

Emilia Kmieć – WICEPREZES

Jakub Widera – SKARBNIK

Informacja
o kole
Koło naukowe psychologii polityki powstało w  celu popularyzacji tematów politycznych i politologicznych z perspektywy psychologicznej, która pomimo dużego potencjału, wciąż jest mocno niedoceniana i nieodkryta.
Obszary zainteresowańKoło naukowe psychologii polityki ma na celu popularyzacje wiedzy związanej z aspektami psychologicznymi obecnymi w sferze polityki, teorii decyzji, motywacji i osobowości liderów. Ponadto, KNPP ma w założeniu, przedstawiać alternatywne sposoby myślenia o polityce i stosunkach międzynarodowych, angażując narzędzia i pojęcia psychologiczne.
Zorganizowane wydarzenia
Warunki członkostwa/Jak przystąpić do koła?Należy przejść proces rekrutacji, który odbędzie się w drugiej połowie marca.
Kontakt
(www, mail, FB)
psychpolityki.uw@gmail.com

sknpp@uw.edu.pl

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553921870064

https://www.instagram.com/knpp.uw/

 

Koło Naukowe Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Nazwa kołaKoło Naukowe Ameryki Łacińskiej i Karaibów
Opiekun naukowydr Joanna Gocłowska – Bolek
Zarząd kołaprezeska: Dorota Burdyszek,

wiceprezes: Szymon Król,

sekretarka: Adrianna Piórkowska,

skarbniczka: Barbara Midziak,

Natalia Maryszczak,

Aldona Greinert,

Informacja

o kole

Koło Naukowe Ameryki Łacińskiej i Karaibów to oddolna inicjatywa studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych mająca na celu poszerzenie wiedzy na temat obszaru Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz . Organizujemy wydarzenia i seminaria z ekspertami ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz jesteśmy bardzo aktywni na naszych mediach społecznościowych.
Obszary zainteresowańPolityka, historia, społeczeństwo krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz relacje międzyamerykańskie
Zorganizowane wydarzeniaSeminarium “Wenezuela na rozdrożu” oraz seminarium “Porozmawiajmy o Peru
Jak przystąpić do koła?Prowadzimy rekrutację trzy razy w roku akademickim. Należy wypełnić ankietę członkowską oraz umówić się na rozmowę z członkiem zarządu KNAŁiK
Kontakt

(www, mail, FB)

strona internetowa:

– Facebook: Koło Naukowe Ameryki Łacińskiej i Karaibów UW / https://www.facebook.com/knalik.uw

– Instagram: @knalik.uw / https://www.instagram.com/knalik.uw/

– mail: knalik@uw.edu.pl

Koło Instytucji Międzynarodowych

Nazwa kołaKoło Instytucji Międzynarodowych
Opiekun naukowydr hab. Vadym Zheltovskyy 
Informacja
o kole
koło Instytucji Międzynarodowych to organizacja studencka działająca przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zrzesza ona osoby zainteresowane w temacie instytucji międzynarodowych oraz ogólnie osoby zainteresowane polityką poza granicami naszego państwa. Głównym celem naszego koła jest organizacja symulacji obrad instytucji międzynarodowych, ale nie ograniczamy się wyłącznie do tego i czasem mogą pojawić się panele dyskusyjne, wykłady zaproszonych gości i wiele innych ciekawych wydarzeń.
Obszary zainteresowańInstytucje Międzynarodowe, ONZ, Unia Europejska, organizacja symulacji obrad
Kontakt
Koło Naukowe Badań nad Izraelem

Nazwa kołaKoło Naukowe Badań nad Izraelem
Opiekun naukowydr Anna M. Solarz
Zarząd Koła:

 

Prezes – Maciej Wojtyś
Wiceprezesi – Leon Somerschaf, Jakub Dyrko
Skarbnik – Jakub Sołtysiak
Sekretarz – Józefina Stępniewska
Informacja
o kole
Koło Naukowe Badań nad Izraelem zajmuje się prowadzeniem badań z zakresu izraelskiej polityki, stosunków międzynarodowych, kultury oraz gospodarki. Głównym celem Koła jest propagowanie wiedzy na temat tego specyficznego i wyjątkowego w skali globalnej państwa.
Obszary zainteresowańIzrael, polityka izraelska, judaizm, stosunki międzynarodowe, diaspora, stosunki polsko-izraelskie, stosunki amerykańsko-izraelskie, konflikt izraelsko-palestyński, historia Izraela, Bliski Wschód, historia Żydów
Zorganizowane wydarzenia
Rok akademicki 2022/23:

1. Panel dyskusyjny „Ein Li Eretz Acheret” z prof. Arturem Skorkiem (UJ) i dr Karoliną Zielińską (OSW) na temat izraelskiej reformy sądownictwa,

2. Udział w organizowanych przez Ambasadę Izraela w Polsce uroczystościach związanych z 75. rocznicą niepodległości Izraela,

3. Spotkanie autorskie z red. Konstantym Gebertem na temat jego książki „Pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela”, połączone z dyskusją na temat 75 lat historii współczesnego Izraela,

4. Tygodniowy, prywatny wyjazd do Izraela skupiony na poznaniu realiów protestów przeciwko reformie sądownictwa,

5. Udział w panelach dyskusyjnych skupionych na relacjach polsko-żydowskich w ramach Campus Polska Przyszłości 2023,

6. Udział w protestach przeciwko izraelskiej reformie sądownictwa w Warszawie, wraz z przebywającymi w Polsce obywatelami Izraela,

7. Spotkanie z przedstawicielami organizacji Sar-El, prowadzącej wolontariaty przy Siłach Obrony Izraela w bazach wojskowych,

8. Spotkanie z Wadie Abunassarem, Palestyńczykiem z Hajfy, Prezesem Międzynarodowego Centrum Konsultacji, na temat społecznych nastrojów w Izraelu związanych z reformą sądownictwa,

Rok akademicki 2023/24:

1. Spotkanie „Potp Al-Aksa – lekcja której Izrael nie odrobił” z dr Karoliną Zielińską (obecną w Izraelu 7 października) na temat pierwszego miesiąca wojny z Hamasem,

2. Udział w wielu wydarzeniach poświęconych wojnie z Hamasem, organizowanych m.in. przez Ambasadę Izraela i Żydowską Gminę Wyznaniową w Warszawie,

3. Wyjazd do Tykocina, połączony ze zwiedzaniem synagogi,

4. Współorganizacja Chanuki na Wydziale Historii UW wraz z Kołem Judaistów,

5. Udział w wielu wydarzeniach chanukowych organizowanych m.in. przez Żydowski Instytut Historyczny i Muzeum POLIN,

6. Udział w 10. urodzinach Jewish Community Center,

7. Udział w panelu dyskusyjnym na Kongresie Bliskiego Wschodu w Gdańsku,

8. Udział w organizowanym przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych wykładzie byłego ministra spraw zagranicznych Izraela, Szlomo Ben-Amiego,

9. Spotkanie z Wadie Abunassarem na temat obecnego stadium konfliktu izraelsko-palestyńskiego, oczami izraelskiego Araba,

10.  Organizacja wykładu Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha na temat miejsca społeczności żydowskiej w Polsce oraz jej powiązań z władzami RP i Izraela,

11. Udział w organizowanej przez Ambasadę Izraela wystawie prac Zvi Korena, poświęconych masakrze 7 października,

12. Udział w „Kriat Szema” – największym w historii jednoczesnym odmówieniu modlitwy Szema Israel, na zaproszenie Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie,

13. Wydawany co tydzień na naszym profilu na Facebooku newsletter skupiony na najważniejszych wydarzeniach politycznych w Izraelu (https://www.facebook.com/knbni).

Warunki członkostwaWypełnienie formularza rekrutacyjnego, odbycie rozmowy z członkami zarządu Koła oraz chęć czynnego udziału w życiu  organizacji.
Kontakt
(www, mail, FB)
E-mail: knbni@uw.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/knbni

Instagram: https://www.instagram.com/knbniuw/

X