Katedra Metodologii Badań nad Polityką

KATEDRA METODOLOGII BADAŃ NAD POLITYKĄ

Obszary badań:

 • dialog podejść badawczych w naukach o polityce
 • komparatystyka politologiczna
 • gramatyka instytucjonalna
 • konstruktywizm w badaniach politologicznych
 • stosunki międzynarodowe – wymiar kulturowy, dyfuzja instytucjonalna
 • polityki publiczne – analiza procesu, komparatystyka, wielopoziomowość, innowacje
 • polityka społeczna – kwestie społeczne, wyzwania cywilizacyjne, obywatelstwo społeczne, spójność społeczna i nierówności
 • Unia Europejska – integracja, solidarność, różnorodność
 • podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej
 • polityczny, społeczny i kulturowy wymiar procesów ludnościowych
 • polityka cyklu i biegu życia
Wybrane publikacje: 

   Anioł W. (2020), Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019, Elipsa, Warszawa.

  Anioł W. (2019), Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych, Elipsa Warszawa.

   Bożewicz M. (2010), Powołany do kapłaństwa – struktura biograficzna wymykająca się koncepcji Fritza Schützego, w: M. Piorunek (red.), Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

   Gagatek, W. & Kotnarowski, M., 2017. Poland: Nationalization Despite Fear of Regionalization. In: A. H. Schakel, red. Regional and National Elections in Eastern Europe: Territoriality of the Vote in Ten Countries. London: Palgrave Macmillan, s. 129–153.

   Kurowska, A. (2019). Experienced and anticipated changes in household economic situation and childless women’s short-term intentions to become mothers. European Societies, 21(2), 237–255.

   Kurowska, A. (2018) Gendered Effects of Home-Based Work on Parents’ Capability to Balance Work with Non-work. Two Countries with Different Models of Division of Labour Compared, Social Indicators Research, online first, DOI: 10.1007/s11205-018-2034-9 (OPEN ACCESS) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-018-2034-9

   Ławniczak K. (2022), Consensus-Seeking and Reversed Representation among Polish Officials in the Council of the European Union, East European Politics and Societies: and Cultures, DOI: 10.1177/08883254221101465

   Mering T. (2018), Implementacja polityk publicznych: aspekty metodologiczne i teoretyczne (w:) Szatur-Jaworska B. (red) Polityki publiczne – wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.s. 159-184.

   Pape, U., Brandsen, T., Pahl, B. J., Pieliński, B., Baturina, D., Brookes, N., Chaves-Ávila, R., et al. (2019). Changing Policy Environments in Europe and the Resilience of the Third Sector. Voluntas. doi:10.1007/s11266-018-00087-z

   Schreiber H. (2019), Intangible cultural heritage, Europe and the EU – dangerous liaisons?, in:  A. Jakubowski, K. Hausler, F. Fiorentini (eds.), Cultural Heritage in the European Union: Critical Inquiry into Law and Policy, Brill

   Szarfenberg R. (2019), EU Social Inclusion Policy Implementation in Poland 1989–2018, in: B. Fylling, E. L. Baciu, J. I. Paulsen Breimo (eds.) EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries: Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, Routledge, s. 116-140.

   Szatur-Jaworska B. (red.) (2018), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,

   Theiss M. (red.) (2018), Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej. Przykład wychowania przedszkolnego, Warszawa, Scholar.

Zubrzycka-Czarnecka, A. (2021). Interpretation and Representation in Housing Policy Discourse as Exemplified by Council Tenants’ Participation in the Jazdów Estate (Warsaw). Critical Housing Analysis, 8(1), 1–10.

Współpraca instytucjonalna

Współpraca z Uniwersytetem w Tybindze i Uniwersytetem w Kolonii w ramach projektu badawczego z NCN pod przewodnictwem dr hab. Anny Kurowskiej

oraz obecność w międzynarodowych sieciach badawczych:

1) Work and Family Researchers Network

2) European Network for Social Policy Analysis

3) International Network on Leave Policies & Research

Współpraca krajowa:

Rzecznik Praw Obywatelskich

X