Katedra Metodologii Badań nad Polityką

plen

KATEDRA METODOLOGII BADAŃ NAD POLITYKĄ

Obszary badań:

 • dialog podejść badawczych w naukach o polityce
 • komparatystyka politologiczna
 • gramatyka instytucjonalna
 • konstruktywizm w badaniach politologicznych
 • stosunki międzynarodowe – wymiar kulturowy, dyfuzja instytucjonalna
 • polityki publiczne – analiza procesu, komparatystyka, wielopoziomowość, innowacje
 • polityka społeczna – kwestie społeczne, wyzwania cywilizacyjne, obywatelstwo społeczne, spójność społeczna i nierówności
 • Unia Europejska – integracja, solidarność, różnorodność
 • podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej
 • polityczny, społeczny i kulturowy wymiar procesów ludnościowych
 • polityka cyklu i biegu życia
Wybrane publikacje: 

   Anioł W. (2020), Trzecia Rzeczpospolita w trzech opowieściach. Wokół polskich przemian 1989-2019, Elipsa, Warszawa.

  Anioł W. (2019), Bezład warszawski. O erozji i odnowie przestrzeni publicznych, Elipsa Warszawa.

   Bożewicz M. (2010), Powołany do kapłaństwa – struktura biograficzna wymykająca się koncepcji Fritza Schützego, w: M. Piorunek (red.), Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

   Gagatek, W. & Kotnarowski, M., 2017. Poland: Nationalization Despite Fear of Regionalization. In: A. H. Schakel, red. Regional and National Elections in Eastern Europe: Territoriality of the Vote in Ten Countries. London: Palgrave Macmillan, s. 129–153.

   Kurowska, A. (2019). Experienced and anticipated changes in household economic situation and childless women’s short-term intentions to become mothers. European Societies, 21(2), 237–255.

   Kurowska, A. (2018) Gendered Effects of Home-Based Work on Parents’ Capability to Balance Work with Non-work. Two Countries with Different Models of Division of Labour Compared, Social Indicators Research, online first, DOI: 10.1007/s11205-018-2034-9 (OPEN ACCESS) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11205-018-2034-9

   Ławniczak K. (2022), Consensus-Seeking and Reversed Representation among Polish Officials in the Council of the European Union, East European Politics and Societies: and Cultures, DOI: 10.1177/08883254221101465

   Mering T. (2018), Implementacja polityk publicznych: aspekty metodologiczne i teoretyczne (w:) Szatur-Jaworska B. (red) Polityki publiczne – wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.s. 159-184.

   Pape, U., Brandsen, T., Pahl, B. J., Pieliński, B., Baturina, D., Brookes, N., Chaves-Ávila, R., et al. (2019). Changing Policy Environments in Europe and the Resilience of the Third Sector. Voluntas. doi:10.1007/s11266-018-00087-z

   Schreiber H. (2019), Intangible cultural heritage, Europe and the EU – dangerous liaisons?, in:  A. Jakubowski, K. Hausler, F. Fiorentini (eds.), Cultural Heritage in the European Union: Critical Inquiry into Law and Policy, Brill

   Szarfenberg R. (2019), EU Social Inclusion Policy Implementation in Poland 1989–2018, in: B. Fylling, E. L. Baciu, J. I. Paulsen Breimo (eds.) EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries: Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, Routledge, s. 116-140.

   Szatur-Jaworska B. (red.) (2018), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,

   Theiss M. (red.) (2018), Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej. Przykład wychowania przedszkolnego, Warszawa, Scholar.

Zubrzycka-Czarnecka, A. (2021). Interpretation and Representation in Housing Policy Discourse as Exemplified by Council Tenants’ Participation in the Jazdów Estate (Warsaw). Critical Housing Analysis, 8(1), 1–10.

Współpraca instytucjonalna

Współpraca z Uniwersytetem w Tybindze i Uniwersytetem w Kolonii w ramach projektu badawczego z NCN pod przewodnictwem dr hab. Anny Kurowskiej

oraz obecność w międzynarodowych sieciach badawczych:

1) Work and Family Researchers Network

2) European Network for Social Policy Analysis

3) International Network on Leave Policies & Research

Współpraca krajowa:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Kontakt

ul. Nowy Świat 67 (p. 108, 109)
T: +48 22 552 02 86
E: metodologia.wnpism@uw.edu.pl

Dyżury pracowników

Doktoranci

dr hab. Hanna Schreiber
Mateusz Zając

dr hab. Maria Theiss
Wojciech Gędek
Agnieszka Chmura

dr hab. Ryszard Szarfenberg prof. ucz.
Przemysław Warchałowski
Karolina Więckiewicz

dr hab. Anna Wojciuk prof. ucz.
Jakub Dróżdż

X