Biblioteka WNPiSM

Godziny otwarcia biblioteki

Od dnia 1 grudnia Biblioteka WNPiSM UW – Wypożyczalnia jest czynna:
poniedziałek – piątek: w godz. 10.00-17.00.

Dyżury zostaną przywrócone przed zimową sesją egzaminacyjną

Czytelnia czasowo nieczynna – egzemplarze czytelniane można wypożyczać do domu

Zasady korzystania z Biblioteki

 • Zasady korzystania z czytelni

  Ogólne Zasady korzystania z czytelni:

  • czytelnia WNPiSM UW jest publiczną czytelnią naukową. Z jej zbiorów mogą korzystać wszyscy zainteresowani w godzinach otwarcia,
  • w czytelni można skorzystać z księgozbioru podręcznego, prac doktorskich oraz czasopism,
  • zbiory udostępnia się na miejscu za okazaniem legitymacji studenckiej, karty BUW lub dowodu tożsamości

  Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych oraz spożywania posiłków. Prze wejściem do Czytelni wskazane jest pozostawienie w szatni okryć wierzchnich oraz bagaży

 • Zasady korzystania z wypożyczalni

  • wyłącznie  pracownicy oraz studenci UW mogą wypożyczać książki do domu, z zachowaniem pierwszeństwa wypożyczających z  WNPiSM UW,
  • konto biblioteczne zakładane jest w BUW na podstawie ELS,  indeksu lub karty Absolwenta UW;
  • Konto można założyć również online na podstawie ELS przez System Centralnego Uwierzytelniania, na stronie BUW
  • Szczegółowe zasady wypożyczania książek zawarte są w Regulaminie Biblioteki WNPiSM oraz w instrukcji ZAMAWIANIE KSIĄŻEK WNPiSM W KATALOGU ONLINE UW KROK PO KROKU

Instrukcja wypożyczania książek

Kontakt

e-mail biblioteka.wnpism@uw.edu.pl

tel. 22 55 20 295

adres  ul. Nowy Świat 69, Warszawa, I piętro

kontakt do pracowników
imię i nazwiskostanowiskotelefone-mail
mgr Ewa Turczyńskakustosz dyplomowany;
kierownik biblioteki
22 55 22 901  ewa.turczynska@uw.edu.pl  
mgr Zuzanna Sulumunakustosz; specjalista ds. opracowania zbiorów22 55 20 295zsulumuna@uw.edu.pl
Marzena Kapiszstarszy dokumentalista;
koord. udostępniania zbiorów
22 55 20 295m.kapisz@uw.edu.pl
Aleksandra Niegockabibliotekarz;
obsługa czytelników
22 55 20 295
mgr Piotr Piber bibliotekarz;
obsługa czytelników
22 55 20 295   p.piber@uw.edu.pl

Pytania dotyczące biblioteki: kliknij tutaj

Propozycje zakupu książek: kliknij tutaj

Dostępy online

Kilka słów o historii miejsca

Biblioteka WNPiSM UW mieści się w centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 69, na I piętrze, w pochodzącym z XVII wieku, Pałacu Zamojskich (foto). Jest to znane miejsce na Trakcie Królewskim. Znajduje się po przeciwnej stronie Kampusu Głównego UW, usytuowanego na Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Z okna pałacu dokonano nieudanego zamachu na przejeżdżającego Nowym Światem namiestnika carskiego Fiodora Berga (1863 r.). Po tym wydarzeniu pałac został skonfiskowany przez zaborcę, a jego wnętrza zrabowane. Legenda głosi, że z tego budynku, z mieszkania siostry Fryderyka Chopina wyrzucono słynny fortepian kompozytora. Wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. Fortepian Szopena zawiera to wydarzenie.

Od roku 1867 w pałacu mieściła się siedziba Zarządu Inżynierii Warszawskiego Wojennego Okręgu. Następnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdowało się w nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Główna Komenda Policji Państwowej.

Podczas obrony Warszawy w 1939 r. w budynku tym miało swą siedzibę Dowództwo Obrony Warszawy. Budynek został zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku, odbudowano go w latach 1948-1950. W 1953 r. do pałacu Zamoyskich przeniosły się różne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, w tym między innymi początkowo Studium Dziennikarstwa, a od 1975 r. – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wraz z Biblioteką Wydziałową.

Biblioteka dzisiaj

Biblioteka WNPiSM UW jest jedną z największych bibliotek wydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim, zarówno pod względem wykorzystania zbiorów jak i frekwencji w czytelni. Główną misją Biblioteki WNPiSM UW jest odpowiedź na potrzeby dydaktyczne i badawcze Wydziału.

Początkowo Biblioteka kierowana była przez Kazimierę Targalską, następnie od 1982 r. przez Marię Piber, a od 2011 r. – Ewę Busse-Turczyńską. Biblioteka działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Wydziału w roku 1998, modyfikowany od 2011 roku w związku z wprowadzeniem automatycznego udostępniania zbiorów w systemie Virtua i zmieniającej się organizacji Wydziału. Zgodnie z regulaminem księgozbiór gromadzony jest przede wszystkim pod kątem potrzeb dydaktycznych i naukowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na naszym Wydziale. Tematyka kolekcji Biblioteki obejmuje zbiory z nauk politycznych, społecznych, historii, prawa.

Księgozbiór liczy ok. 75 tys. woluminów (książek i czasopism) oraz 815 prac doktorskich. Prenumeratą objętych jest 67 tytułów czasopism (w tym 5 tytułów czasopism zagranicznych – od 2012 roku wybrano opcję prenumeraty online czasopism zagranicznych). Z czasopism elektronicznych udostępnionych w sieci UW można również korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Biblioteki WNPiSM UW. W skład Biblioteki wchodzi Czytelnia i Wypożyczalnia. Czytelnia zgodnie ze Statutem UW jest publiczną czytelnią naukową. Z księgozbioru mają prawo korzystać wszyscy, którzy są zainteresowani naszymi zbiorami. Dzięki współpracy polskich bibliotek naukowych w zakresie komputerowego opracowania zbiorów w ramach NUKAT, w której uczestniczy Biblioteka WNPiSM UW, informacja o naszym księgozbiorze jest dostępna w katalogu online oraz w katalogu centralnym NUKAT. Czytelnia dysponuje 90 miejscami. Znajduje się w niej „księgozbiór podręczny” zawierający dzieła treści ogólnej, encyklopedie, słowniki, informatory oraz czasopisma gromadzone przez Bibliotekę.

Informacje o księgozbiorze można uzyskać zarówno dzięki katalogowi online, jak i katalogowi kartkowemu alfabetycznemu. Dla czytelników jest dostępnych osiem komputerów. Można z nich zamawiać książki logując się do katalogu online Bibliotek UW (będących w systemie Virtua) oraz wyszukiwać informacje w katalogach i na stronach internetowych innych bibliotek w kraju i za granicą. Książki można zamawiać, rezerwować lub prolongować z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Z Wypożyczalni mają prawo korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy WNPiSM UW. Do zapisu do wypożyczalni potrzebna jest, w przypadku studentów, legitymacja studencka, będąca jednocześnie kartą biblioteczną. Pracownicy i doktoranci wypożyczają na podstawie karty założonej w BUW. Jednorazowo na koncie można mieć osiem pozycji. Maksymalny czas wypożyczenia książki wynosi około miesiąca, w przypadku pozycji poczytnych czas wypożyczenia określa bibliotekarz. Jedynych egzemplarzy, kserokopii, czasopism oraz pozycji z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się – można mieć do nich wgląd w czytelni.

X