plen

Biblioteka WNPiSM

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

W dniu 29 maja

Biblioteka WNPiSM UW

czynna w godz. 10.00-15.00

W dniach 30 maja – 2 czerwca

Biblioteka NIECZYNNA

 

 

Biblioteka WNPiSM czynna w godz. 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku

10 maja – Biblioteka nieczynna

AKTUALNOŚCI

W  Bibliotece WNPiSM  można obejrzeć mini wystawę pt. „Z Kopernikiem po sąsiedzku, czyli trudny los pomnika przy Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie” (od 17 maja w godz. 10-18). Ekspozycja nawiązuje do Nocy Muzeów i wydarzenia w BUW: Teoria „BUWcentryczna”. Na wystawie nie zabrakło książek z naszego księgozbioru,  poświęconych między innymi teorii heliocentrycznej opisującej ruch planet w układzie słonecznym. Plakaty stanowiące oprawę graficzną wystawy odwołują się także do historii, bezpośrednio sąsiadującego z Biblioteką, pomnika Kopernika odsłoniętego 11 maja 1830 roku, dłuta Bertela Thorvaldsena.

Zasady korzystania z Biblioteki

 • Zasady korzystania z czytelni

  Ogólne Zasady korzystania z czytelni:

  Z czytelni mają prawo korzystać pracownicy i studenci UW oraz inne osoby dokumentujące prowadzenie pracy naukowej bądź publicystycznej.

  Książki do wykorzystania w czytelni otrzymuje się na podstawie rewersu papierowego. Informację o naszym księgozbiorze i sygnaturach można wyszukać w katalogu online bibliotek UW: przeszukiwanie bez logowania.

  W czytelni znajduje się w wolnym dostępie księgozbiór podręczny: dzieła treści ogólnej, albumy, encyklopedie, słowniki, informatory oraz czasopisma naukowe.

  WYPOŻYCZENIA NA NOC – za zgodą bibliotekarza, możliwe jest wypożyczenie na swoje konto książek czytelnianych, w trybie krótkoterminowym.

  W czytelni można korzystać z materiałów własnych oraz własnego sprzętu – dostęp wi-fi

 • Zasady korzystania z wypożyczalni

  • wyłącznie  pracownicy oraz studenci UW mogą wypożyczać książki do domu, z zachowaniem pierwszeństwa wypożyczających z  WNPiSM UW,
  • konto biblioteczne zakładane jest w BUW na podstawie ELS,  indeksu lub karty Absolwenta UW;
  • Konto można założyć również online na podstawie ELS przez System Centralnego Uwierzytelniania, na stronie BUW
  • Szczegółowe zasady wypożyczania książek zawarte są w Regulaminie Biblioteki WNPiSM oraz w instrukcji ZAMAWIANIE KSIĄŻEK WNPiSM W KATALOGU ONLINE UW KROK PO KROKU

  Opłaty za nieterminowy zwrot książek

  System biblioteczny Virtua rozsyła przypomnienia o terminie zwrotu książek do osób korzystających ze zbiorów  Biblioteki WNPiSM UW.

  W przypadku przekroczenia tego terminu automatycznie jest naliczana kara 0,50 pln, za każdy dzień roboczy przetrzymania. Karę należy opłacić przelewem na konto Wydziału:

  32 1160 2202 0000 0000 6085 0365 i wysłać na adres mailowy biblioteka.wnpism@uw.edu.pl oficjalne potwierdzenie z banku, w formacie PDF, z tytułem przelewu -„Opłata za przetrzymanie książek”, imię, nazwisko czytelnika, nr karty bibliotecznej (pod kodem kreskowym legitymacji).

Instrukcja wypożyczania książek

Kontakt

e-mail biblioteka.wnpism@uw.edu.pl

tel. 22 55 20 295

adres  ul. Nowy Świat 69, Warszawa, I piętro

Facebook

Instagram

kontakt do pracowników
imię i nazwiskostanowiskotelefone-mail
mgr Ewa Turczyńskakustosz dyplomowany;
kierownik biblioteki
22 55 22 901ewa.turczynska@uw.edu.pl  
mgr Zuzanna Sulumunakustosz; specjalista ds. opracowania zbiorów22 55 20 295zsulumuna@uw.edu.pl
mgr Aleksandra Niegockabibliotekarz;
obsługa czytelników
22 55 20 295a.niegocka@uw.edu.pl
mgr Piotr Piberbibliotekarz;
obsługa czytelników
22 55 20 295p.piber@uw.edu.pl
mgr Małgorzata Blaszkespecjalista;
obsługa czytelników
22 55 20 295m.blaszke@uw.edu.pl
mgr Adam Malinowskikustosz; specjalista ds. opracowania zbiorów, obsługa czytelników22 55 20 295a.m.malinowski@uw.edu.pl
mgr Viktoryia Bartsevichbibliotekarz; specjalista ds. opracowania zbiorów, promocja, obsługa czytelników22 55 20 295v.bartsevich@uw.edu.pl

Pytania dotyczące biblioteki: kliknij tutaj

Propozycje zakupu książek: kliknij tutaj

Formularz kwerendy

Informacja nt sporządzania zestawień tematycznych do prac dyplomowych i badań naukowych

Pracownicy naukowi oraz studenci mogą składać w Bibliotece WNPiSM UW zamówienia na przegląd piśmiennictwa wspomagający przygotowywanie badań naukowych oraz rozpraw i publikacji. Zainteresowani studenci mogą złożyć w Bibliotece WNPiSM UW formularz zamówienia przy stanowisku Wypożyczalni. Formularz zamówienia dla pracowników został przesłany do katedr, można go też uzyskać kontaktując się z Biblioteką, a następnie przesłać elektronicznie lub przekazać osobiście: kontakt
Ewa Busse-Turczyńska ewa.turczynska@uw.edu.pl
Viktoryia Bartsevich v.bartsevich@uw.edu.pl

Dostępy online

 • Katalogi oraz bibliografie

 • Czasopisma

  E-Czasopisma dostępne w prenumeracie Biblioteki WNPiSM UW

  (Political Studies,  Political Studies Review,  Politics, The British Journal of Politics and International Relations, International Relations) – wyszukaj TUTAJ

  Czasopisma polskie dostępne w czytelni:

  Arcana

  Gazeta Samorządu i Administracji

  Kultura i Społeczeńśtwo

  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

  Przegląd Polityczny

  Przegląd Zachodni

  Samorząd Terytorialny

  Sprawy Międzynarodowe

  Znak

 • Inne wybrane ogólnodostępne bazy danych

 • ProQuest Central Library

  strona internetowa ProQuest Central Library: kliknij tutaj

  Pracownicy i Studenci WNPiSM UW mają możliwość przeglądania ponad 43 tys. e-książek naukowych.
  Po założeniu konta z indywidualnym loginem i hasłem, wybrane książki można przeglądać przez 5 minut.
  Przy rejestracji prosimy o podanie adresu e-mail z USOS dla ułatwienia weryfikacji.
  Książki można również zamówić automatycznie za pośrednictwem Biblioteki WNPiSM UW do płatnego wypożyczenia krótkoterminowego – na 1 dzień.

  Jeśli wypożyczenie krótkoterminowe będzie niewystarczające, można składać wnioski na zakup e-książki, po zaakceptowaniu przez dyrektora Instytutu wnioskującego, który wyraża jednocześnie zgodę na poniesienie 50% kosztów zakupu.

  Dostęp do ProQuest Central Library w sieci akademickiej WNPiSM UW (komputery instytutowe i biblioteczne).

 • Agregator CEON

  strona internetowa Agregator CEON: kliknij tutaj

  Zachęcamy do korzystania z Agregatora CEON.
  Jest to wyszukiwarka umożliwiająca efektywne korzystanie z zasobów udostępnianych poprzez otwarte repozytoria polskich uczelni i instytutów naukowych.

  Aktualnie baza indeksuje ponad 23 tysiące publikacji.

Kilka słów o historii miejsca

Biblioteka WNPiSM UW mieści się w centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 69, na I piętrze, w pochodzącym z XVII wieku, Pałacu Zamojskich (foto). Jest to znane miejsce na Trakcie Królewskim. Znajduje się po przeciwnej stronie Kampusu Głównego UW, usytuowanego na Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Z okna pałacu dokonano nieudanego zamachu na przejeżdżającego Nowym Światem namiestnika carskiego Fiodora Berga (1863 r.). Po tym wydarzeniu pałac został skonfiskowany przez zaborcę, a jego wnętrza zrabowane. Legenda głosi, że z tego budynku, z mieszkania siostry Fryderyka Chopina wyrzucono słynny fortepian kompozytora. Wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. Fortepian Szopena zawiera to wydarzenie.

Od roku 1867 w pałacu mieściła się siedziba Zarządu Inżynierii Warszawskiego Wojennego Okręgu. Następnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdowało się w nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Główna Komenda Policji Państwowej.

Podczas obrony Warszawy w 1939 r. w budynku tym miało swą siedzibę Dowództwo Obrony Warszawy. Budynek został zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku, odbudowano go w latach 1948-1950. W 1953 r. do pałacu Zamoyskich przeniosły się różne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, w tym między innymi początkowo Studium Dziennikarstwa, a od 1975 r. – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wraz z Biblioteką Wydziałową.

Biblioteka dzisiaj

Biblioteka WNPiSM UW jest jedną z największych bibliotek wydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim, zarówno pod względem wykorzystania zbiorów jak i frekwencji w czytelni. Główną misją Biblioteki WNPiSM UW jest odpowiedź na potrzeby dydaktyczne i badawcze Wydziału.

Początkowo Biblioteka kierowana była przez Kazimierę Targalską, następnie od 1982 r. przez Marię Piber, a od 2011 r. – Ewę Busse-Turczyńską. Biblioteka działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Wydziału w roku 1998, modyfikowany od 2011 roku w związku z wprowadzeniem automatycznego udostępniania zbiorów w systemie Virtua i zmieniającej się organizacji Wydziału. Zgodnie z regulaminem księgozbiór gromadzony jest przede wszystkim pod kątem potrzeb dydaktycznych i naukowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na naszym Wydziale. Tematyka kolekcji Biblioteki obejmuje zbiory z nauk politycznych, społecznych, historii, prawa.

Księgozbiór liczy ok. 75 tys. woluminów (książek i czasopism) oraz 815 prac doktorskich. Prenumeratą objętych jest 67 tytułów czasopism (w tym 5 tytułów czasopism zagranicznych – od 2012 roku wybrano opcję prenumeraty online czasopism zagranicznych). Z czasopism elektronicznych udostępnionych w sieci UW można również korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Biblioteki WNPiSM UW. W skład Biblioteki wchodzi Czytelnia i Wypożyczalnia. Czytelnia zgodnie ze Statutem UW jest publiczną czytelnią naukową. Z księgozbioru mają prawo korzystać wszyscy, którzy są zainteresowani naszymi zbiorami. Dzięki współpracy polskich bibliotek naukowych w zakresie komputerowego opracowania zbiorów w ramach NUKAT, w której uczestniczy Biblioteka WNPiSM UW, informacja o naszym księgozbiorze jest dostępna w katalogu online oraz w katalogu centralnym NUKAT. Czytelnia dysponuje 90 miejscami. Znajduje się w niej „księgozbiór podręczny” zawierający dzieła treści ogólnej, encyklopedie, słowniki, informatory oraz czasopisma gromadzone przez Bibliotekę.

Informacje o księgozbiorze można uzyskać zarówno dzięki katalogowi online, jak i katalogowi kartkowemu alfabetycznemu. Dla czytelników jest dostępnych osiem komputerów. Można z nich zamawiać książki logując się do katalogu online Bibliotek UW (będących w systemie Virtua) oraz wyszukiwać informacje w katalogach i na stronach internetowych innych bibliotek w kraju i za granicą. Książki można zamawiać, rezerwować lub prolongować z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Z Wypożyczalni mają prawo korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy WNPiSM UW. Do zapisu do wypożyczalni potrzebna jest, w przypadku studentów, legitymacja studencka, będąca jednocześnie kartą biblioteczną. Pracownicy i doktoranci wypożyczają na podstawie karty założonej w BUW. Jednorazowo na koncie można mieć osiem pozycji. Maksymalny czas wypożyczenia książki wynosi około miesiąca, w przypadku pozycji poczytnych czas wypożyczenia określa bibliotekarz. Jedynych egzemplarzy, kserokopii, czasopism oraz pozycji z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się – można mieć do nich wgląd w czytelni.

X