Informacje pracownicze

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza
  • Na każdej legitymacji uruchomiona jest Warszawska Karta Miejska, dlatego Elektroniczna Legitymacja Pracownicza może służyć jako bilet ZTM;
  • Elektroniczna Legitymacja Pracownicza posiada funkcję karty bibliotecznej BUW oraz uprawnia do wejścia do uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego oraz obiektów sportowych uczelni;

W przyszłości zastosowanie ELP będzie możliwe także w innych systemach: ELP jako karta dostępu do pomieszczeń na UW – dzięki temu rozwiązaniu będzie umożliwiony dostęp do pomieszczeń biurowych z kontrolą dostępu dla osób uprawnionych.

Wniosek o wydanie legitymacji proszę kierować na adres agata.piatkowska@uw.edu.pl i m.pergol@uw.edu.pl

Grupowe Ubezpieczenie PZU Życie

Grupowe ubezpieczenie pracownicze PPlus

Mogą do niego przystąpić pracownicy Uniwersytetu oraz ich bliscy. Jest to ochrona ubezpieczeniowa zdrowia i życia przez 24 godziny na dobę na całym świecie, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Więcej informacji

Formularz*klik*

Deklarację trzeba składać osobiście do 5 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Grupowe ubezpieczenie pracownicze PZU Życie obsługuje Pani Joanna Szczęsnowicz (22 55 20 840 lub 22 55 20 851)

Grupowe ubezpieczenie na zdrowie PZU Opieka Medyczna S

„Uprzejmie informujemy, że umowa dotycząca opieki medycznej została przedłużona na kolejny rok – do 1.08.2020 roku”.

Zainteresowani pracownicy i członkowie ich rodzin mogą skorzystać z dwóch wariantów programu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego: Komfort Plus oraz Premium Plus (pdf), które różnią się zakresem świadczeń zdrowotnych: zakres świadczeń wariantu Komfort Plus (pdf) i zakres świadczeń wariantu Premium Plus (pdf).

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)

lista placówek (pdf)

lista aptek (pdf)

Deklarację trzeba składać osobiście do 10 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Deklaracje należy składać w Pałacu Kazimierzowskim, w pokoju nr 1 lub na Wydziale Geologii, w pokoju nr 154.

Szczegółowych informacji udzielają >>> lista (pdf)

Jak zorganizować wydarzenie naukowe?
Zarządzenie Dziekana dotyczące zamówień publicznych
Zarządzenie Dziekana dotyczące publikacji książkowych
Jak zlecić tłumaczenie?

Logotyp WNPiSM

Związki zawodowe

Do pobrania

Materiały promocyjne

Prezentacja o Wydziale po angielsku – 10 minut (2022)

Szablon prezentacji Power Point WNPISM 2019

* – w celu optymalnego wyświetlania prezentacji prosimy o zainstalowanie czcionki Lato z kolekcji Google Fonts

Kursy i szkolenia prowadzone przez Uniwersytet Warszawski: TUTAJ

Materiały o Uniwersytecie Warszawskim dostępne TUTAJ

X