Informacje pracownicze

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza
  • Na każdej legitymacji uruchomiona jest Warszawska Karta Miejska, dlatego Elektroniczna Legitymacja Pracownicza może służyć jako bilet ZTM;
  • Elektroniczna Legitymacja Pracownicza posiada funkcję karty bibliotecznej BUW oraz uprawnia do wejścia do uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego oraz obiektów sportowych uczelni;

W przyszłości zastosowanie ELP będzie możliwe także w innych systemach: ELP jako karta dostępu do pomieszczeń na UW – dzięki temu rozwiązaniu będzie umożliwiony dostęp do pomieszczeń biurowych z kontrolą dostępu dla osób uprawnionych.

Wniosek o wydanie legitymacji proszę kierować na adres wnpism@uw.edu.pl 

Grupowe Ubezpieczenie PZU Życie

Grupowe ubezpieczenie pracownicze PPlus

Mogą do niego przystąpić pracownicy Uniwersytetu oraz ich bliscy. Jest to ochrona ubezpieczeniowa zdrowia i życia przez 24 godziny na dobę na całym świecie, która ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Więcej informacji

Formularz*klik*

Grupowe ubezpieczenie pracownicze PZU Życie obsługuje Małgorzata Fryziak (m.fryziak@uw.edu.pl)

Grupowe ubezpieczenie na zdrowie PZU Opieka Medyczna S

„Uprzejmie informujemy, że umowa dotycząca opieki medycznej została przedłużona na kolejny rok – do 1.08.2019 roku.”

Zainteresowani pracownicy i członkowie ich rodzin mogą skorzystać z dwóch wariantów programu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego: Komfort Plus oraz Premium Plus (pdf), które różnią się zakresem świadczeń zdrowotnych: zakres świadczeń wariantu Komfort Plus (pdf) i zakres świadczeń wariantu Premium Plus (pdf).

Dokumenty do pobrania:

  ogólne warunki ubezpieczenia

  lista placówek

  lista aptek

Ubezpieczenie lekowe – zniżka 80% na antybiotyki

Deklarację trzeba składać osobiście do 5 dnia każdego miesiąca, żeby zostać objętym ubezpieczeniem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Deklaracje należy składać w Pałacu Kazimierzowskim, w pokoju nr 1 lub na Wydziale Geologii, w pokoju nr 154.

Szczegółowych informacji udzielają

Zarządzenie Dziekana dotyczące zamówień publicznych
X