Sekcja wsparcia informatycznego/ USOS

plen

Sekcja wsparcia informatycznego/ USOS

Obsługa studentów:

Wszelkie sprawy studenckie prosimy zgłaszać pod adresem: swi.wnpism@uw.edu.pl

 

Dyżury sekcji

Poniedziałek13:30 – 17:30
Wtorek 12:00 – 14:00
Środa 09:00 – 12:00
Czwartek 12:00 – 15:00
Piątek praca wewnętrzna
Sobota
nieczynne

Pracownicy proszeni są o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.
Wszelkie sprawy pracownicze prosimy zgłaszać po adresem: pracownicy.swi.wnpism@uw.edu.pl

matrix2

Często zadawane pytania

Uzupełnianie ocen w USOS

W przypadku braku oceny w USOS, gdy protokół jest już zamknięty. Student powinien złożyć podanie o uzupełnienie ocen w USOS na drukach dostępnych na stronie https://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/druki-do-pobrania/. We wniosku o uzupełnienie ocen należy uzupełnić uzasadnienie oraz złożyć podpisany  wniosek w sekretariacie studiów w celu zaakceptowania go przez kierownika studiów.
Nie ma możliwości uzupełniania ocen drogą mailową.

Dopisanie do grupy zajęciowej po terminie rejestracji

W przypadku, gdy student nie zarejestrował się samodzielnie na zajęcia lub też z jakiś względów nie został dopisany do grupy zajęciowej oraz w przypadku chęci uczęszczania na zajęcia dodatkowe. Należy wypełnić podanie o dopisanie do grupy zajęciowej w USOS na drukach dostępnych na stronie https://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/druki-do-pobrania/

Uzupełnienie numeru konta bankowego w USOS

Aby uzupełnić swoje konto bankowe w USOS np. na potrzeby stypendium należy dokonać tego w USOSwebie centralnym usosweb.uw.edu.pl w zakładce studenci -> Stypendia – Konta bankowe studenta.

Zmiana hasła do poczty UW

W przypadku niemożności zalogowania się do poczty gogle na UW, należy zmienić hasło na nowe na stronie mojekonto.uw.edu.pl logując się hasłem CAS, czyli takim jak do USOSweba.

W jaki sposób mogę dopisać się do przedmiotu OG oferowanego przez inny wydział (jednostkę) ?

Jedyną możliwością jest wizyta w jednostce oferującej przedmiot z prosbą o dopisanie do odpowiedniej grupy.

W jaki sposób mogę dopisać się do przedmiotu OG oferowanego przez WNPiSM?

Analogicznie jak w przypadku dopisania do grupy zajęciowej po terminie rejestracji. Za pomocą podania.

W jaki sposób mogę się wyrejestrować z przedmiotu? (Rezygnacje z przedmiotów)

Każdemu studentowi przypada jednokrotna rezygnacja z oceny (przedmiotu) w toku studiów. Rezygnacji można dokonać samodzielnie w USOSwebie za pomocą przycisku rezygnuj z oceny.

Zmiana danych osobowych w USOS (Nazwisko, adres itp.)

W przypadku konieczności zmiany danych osobowych w USOS należy udać się do sekretariatu studiów z dowodem osobistym w celu zmiany danych.

Podpięcia - o co chodzi?

Każdy student jest zobowiązany do samodzielnego podpięcia przedmiotów, na które jest zarejestrowany, pod odpowiedni program i etap studiów. Bez tej czynności USOS nie wie, do którego kierunku studiów ma być zaliczany dany przedmiot. Nawet gdy studiujemy jeden kierunek to i tak należy dokonać podpięć. Termin podpięć jest każdorazowo ogłaszany przez Rektora UW. W przypadku nie wykonania podpięć w terminie z ważnych powodów, należy złożyć podanie do sekretariatu studiów z wyraźnym określeniem, który przedmiot ma być podpięty pod dany kierunek.
Niedokonanie podpięć w terminie może skutkować błędnym naliczeniem punktów ECTS, błędną średnią oraz innymi nieprawidłowościami w kartach egzaminacyjnych.

Wypełnianie wniosków o stypendium oraz akademik

Wypełnianie ww.  wniosków jest możliwe tylko w usoswebie centralnym: usosweb.uw.edu.pl. W przypadku problemów lub wątpliwości należy skontaktować się z komisją stypendialną wydziału.

Rejestracje, co, gdzie, kiedy?

Uniwersytecie Warszawskim występuje kilka rodzajów rejestracji, są to m.in.:
– rejestracje na przedmioty OGólnouniwersyteckie – rejestracja.usos.uw.edu.pl
– rejestracje na W-F – rejestracja.usos.uw.edu.pl
– rejestracje na lektoraty –  rejestracja.usos.uw.edu.pl
– rejestracje na przedmioty w ramach Wydziału: usosweb.wnpism.uw.edu.pl, szczegóły na swi.wnpism.uw.edu.pl.
Rejestracje odbywają się w wyżej wymienionych serwisach. Należy też pamiętać, że wyrejestrowanie się w terminie rejestracji jest możliwe tylko przy pomocy serwisu, w którym rejestrowaliśmy się na przedmiot.
Harmonogram rejestracji jest również dostępny na ww. stronach.

Przydatne strony

Biały pasek oddzielający
Biały pasek oddzielający
X