pl

XVIII Konferencja ISM WNPiSM UW i Księży Werbistów

XVIII Konferencja ISM WNPiSM UW i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we współczesnym świecie”, Pieniężno 2018, już za nami! Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem i fotorelacją!

To już 18 lat wspólnie organizowanych spotkań w różnych domach należących do misjonarzy oo. werbistów (a także poza tymi ośrodkami – w Gdyni, Dęblinie i Warszawie). Zaczęliśmy w 2001 roku od konferencji w Krynicy Morskiej, spotykaliśmy się w Ocyplu, a jubileuszowa 10. konferencja w 2011 roku (poświęcona religii w stosunkach międzynarodowych) odbyła się w klasztorze w Nysie. Od 2012 roku miejscem obrad stało się Misyjne Seminarium Duchowne oo. werbistów w Pieniężnie.

Cechą i tradycją tych spotkań jest ich wielodyscyplinarny charakter. Chcemy przez to ukazać bogactwo i złożoność dyscypliny, jaką są stosunki międzynarodowe i jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi, ale przede wszystkim wzajemnie się ubogacać wiedzą i różnorodnymi podejściami badawczymi w obrębie wielu dyscyplin. Na konferencje przybywają poza specjalistami od stosunków międzynarodowych i politologami także m.in. teolodzy, filozofowie, socjolodzy, etnolodzy, prawnicy, geografowie, historycy, kulturoznawcy, orientaliści i językoznawcy oraz przedstawiciele wielu innych dziedzin z kilkunastu uczelni i ośrodków badawczych. Wielu uczestników ma za sobą doświadczenie z praktyki życia międzynarodowego. W tym roku w spotkaniu wzięło udział 30 prelegentów z 5 wydziałów UW oraz 14 innych polskich uczelni (przybyło też kilka osóbniezwiązanych z żadnym ośrodkiem badawczym).

18. juz konferencję z tego cyklu poświęciliśmy tematyce bliskiej zmarłemu wpaździerniku 2017 r. śp. prof. Leonardowi Łukaszukowi, który wraz ze śp. o.dr. Eugeniuszem Śliwką (zm. tragicznie w 2004 r.) był inicjatorem i organizatorem pierwszych naszych spotkań i prawie we wszystkich do tej pory uczestniczył. Pierwszego dnia w specjalnej sesji Profesora wspominali jego byli doktoranci – dr Tomasz Balcerzak, dr Marian Bujnowski, dr Uri Huppert. W jego intencji została też odprawiona msza św. w klasztornej kaplicy, w której wzięli udział uczestnicy konferencji. We wtorek ze specjalną prelekcją poświęconą współpracy w kosmosie i związanym z tym tematem zainteresowaniom Profesora wygłosił dr Jakub Ryzenko – uczeń i współpracownik Profesora.

Normy i wartości są niezmiennie ważnym składnikiem życia społecznego, co zauważali już starożytni filozofowie, pierwsi naukowcy. Także podmioty działające w środowiskumiędzynarodowym w wielu swoich wymiarach aktywności opierają się właśnie na różnego typu normach i podzielanych przez wspólnoty i grupy wartościach. Uczestnicy konferencji podzielali przekonanie, że jest to ważny, nie zawsze doceniany obszar badań, choć rożnie ujmowali jego znaczenie i treść. Obradom towarzyszyła ciekawa dyskusja po każdym panelu, niesłabnąca także podczas wspólnych posiłków i wypoczynku.

Warty podkreślenia jest wykład naszego gościa, który specjalnie na tę konferencję przybył z Jerozolimy. Autor kilku książek, poświęconych m.in. fundamentalizmowi żydowskiemu w Izraelu, polsko-izraelski prawnik i politolog, Uri Jerzy Huppert, przedstawił uczestnikom swoją wizję wpływu trzech fundamentalizmów religijnych na politykę na Bliskim Wschodzie. Odniósł się także m.in. do niedawnych nieporozumień dyplomatycznych między Izraelem, Polską i Stanami Zjednoczonymi po przyjęciu nowelizacji ustawy o IPN. Jego zdaniem, niezrozumienie przez rząd RP wpływu, jaki mają fundamentaliści chrześcijańscy powiązani z Izraelem na politykę obecnej administracji amerykańskiej, zaszkodziło interesom Polski w świecie.

Tradycyjnie drugiego dnia konferencji po obiedzie udaliśmy się na wycieczkę samochodową, by odwiedzić ciekawe zakątki Warmii. W tym roku byliśmy wwiosce bocianów w Żywkowie, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Rosją, gdzie m.in. można było zaopatrzyć się w miód i konfiturę różaną oraz w obrębie kilku gospodarstw zobaczyć kilkadziesiąt bocianich gniazd i prawie 150 bocianów (!). Byliśmy pod dużym wrażeniem, choć z wywiadu dowiedzieliśmy się z niemałą przykrością, że wskaźniki demograficzne nie są w tym miejscu dużo wyższe, niż w innych częściach Polski. 🙂

Zwiedziliśmy także ciekawe miejsca w Górowie Iłowieckim. Najpierw starą, poniemiecką gazownię, którą pokazał nam m.in. pracownik straży granicznej, opowiadając sporo także o swojej pracy w tym ciekawym regionie.

Obejrzeliśmy również cerkiew greko-katolicką, z ikonami Jerzego Nowosielskiego, o którejopowiedział nam tamtejszy proboszcz, przekazując równocześnie wiele informacji o życiu tamtejszej wspólnoty wyznaniowej. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na kolację w Lidzbarku Warmińskim.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z XVIII Konferencji ISM WNPISM UW i Księży Werbistów. Następne, 19. spotkanie już za rok! Zapraszamy do udziału.

X