mężczyzna trzymajacy zeszyty

Punkt informacyjny

Punkt informacyjny do odwołania nieczynny – prosimy o kontakt z odpowiednim sekretariatem studiów (kontakty poniżej).

Zadania punktu informacyjnego

   składanie podań do Kierowników studiów i do Prodziekana ds. studenckich ( poza godzinami pracy sekretariatów sekcji studenckiej)

   wydawanie formularzy (wnioski o umorzenia, inne)

   udzielanie informacji kandydatom na studia

   udzielanie informacji o organizacji Wydziału

   przedłużanie ELS

Sekcja studencka

Na skróty…

Kierownik Sekcji Studenckiej

mgr Magdalena Konkowska

E-mail

m.konkowska@uw.edu.pl

Telefon

22 55 22 905

Zastępca Kierownika Sekcji Studenckiej

mgr Dorota Klugowska

E-mail

d.klugowska@uw.edu.pl

Telefon

22 55 22 979

Sekretariaty Studiów

Obsługa stacjonarna Studentów od 03.10.2022 r. :

poniedziałki       14:00 – 18:00

wtorki                13:00 – 14:30
środy                 09:00 – 12:00
czwartki             12:00 – 16:00

soboty                w wybranych terminach zjazdów studiów niestacjonarnych

Informujemy, że numerki/bilety w systemie kolejkowym sekcji studenckiej (Gmach Audytoryjny, wejście B, parter, pokój nr 12) można pobierać najwcześniej na 15 minut przed otwarciem (wyznaczoną godziną obsługi bezpośredniej). System kolejkowy zamyka się 15 minut przed końcem wyznaczonych godzin obsługi.

Informacje o zmianach dyżurów kierowników studiów znajdują się w ogłoszeniach dla studentów oraz w informacjach o dyżurach.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 6 – mgr Sylwia Ziółkowska
  email: s.ziolkowska@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 225

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Jacek Ziółkowski, poniedziałek, godz. 16:45-18:15
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/zmb-ecez-uzx
 • I stopień studia niestacjonarne (zaoczne)

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 6 – mgr Sylwia Ziółkowska
  email: s.ziolkowska@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 225

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Jacek Ziółkowski, poniedziałek, godz. 16:45-18:15
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/zmb-ecez-uzx
 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 6 – mgr Sylwia Ziółkowska
  tel. 22 55 20 225

  Dyżur kierownika studiów:

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Jacek Ziółkowski, poniedziałek, godz. 16:45-18:15
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/zmb-ecez-uzx
 • II stopień, studia niestacjonarne (zaoczne)

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 7 – mgr Jolanta Jackiewicz
  email: jmjackie@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 137

  Dyżur kierownika studiów:

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Jacek Ziółkowski, poniedziałek, godz. 16:45-18:15
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/zmb-ecez-uzx

Europeistyka

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 2 – mgr inż. Renata Urbaniak
  email: r.urbaniak4@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 943

  Dyżur kierownika studiów:  dr hab. Justyna Miecznikowska-Jerzak, środa, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 2 – mgr inż. Renata Urbaniak
  email:r.urbaniak4@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 943

  Dyżur kierownika studiów:  dr Jadwiga Nadolska, środa, godz. 13:15-14:45
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Dyżur administracyjny w semestrze zimowym 2022/2023:

  środa godz. 13:15-14:45, pok. 125, Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28

  Po wcześniejszym umówieniu możliwość konsultacji online:

  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96904498059?pwd=MUI4RndCSXMvM2hMQXNBcFBUOFNaUT09

  Identyfikator: 96904498059

  Kod dostępu: 550050

  Office hours in winter semester 2022/2023:

  Wednesday, 13:15-14:45, room 125 (1st floor), Auditorium Building, Krakowskie Przedmieście 26/28

  Online consultation available by previous appointment:

  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96904498059?pwd=MUI4RndCSXMvM2hMQXNBcFBUOFNaUT09

  Meeting ID: 96904498059

  Access code: 550050

Organizowanie rynku pracy

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 5 – mgr Anna Getka
  email: anna.getka@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 921

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Łukasz Łotocki, wtorek, godz. 10:30-12:00,

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/hbj-ihmc-enw
  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem.

Politologia

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 7 – mgr Jolanta Jackiewicz
  email: jmjackie@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 20 137

  Dyżur kierownika studiów: dr Marcin Tobiasz, poniedziałek, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Możliwość spotkania online ww. terminie: http://meet.google.com/ggu-fbcj-ipe

  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem.
 • I stopień studia niestacjonarne (zaoczne)

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 127 (wejście B)

  Aneta Rachwał
  email: aneta.rachwal@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 969

  Dyżur kierownika studiów: dr Marcin Tobiasz, poniedziałek, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Możliwość spotkania online ww. terminie: http://meet.google.com/ggu-fbcj-ipe

  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem.
 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 5 – mgr Anna Getka
  tel. 22 55 22 921

  Dyżur kierownika studiów: dr Marcin Tobiasz, poniedziałek, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Możliwość spotkania online ww. terminie: http://meet.google.com/ggu-fbcj-ipe

  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem.
 • II stopień, studia niestacjonarne (zaoczne)

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 127 (wejście B)

  Aneta Rachwał
  email: aneta.rachwal@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 969

  Dyżur kierownika studiów: dr Marcin Tobiasz, poniedziałek, godz. 11:30-13:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Możliwość spotkania online ww. terminie: http://meet.google.com/ggu-fbcj-ipe

  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem.

Polityka społeczna

 • I stopień, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 5 – mgr Anna Getka
  email: anna.getka@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 921

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Łukasz Łotocki, wtorek, godz. 10:30-12:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/hbj-ihmc-enw
  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem.
 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 5 – mgr Anna Getka
  email: anna.getka@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 921

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Łukasz Łotocki, wtorek, godz. 10:30-12:00
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Możliwość spotkania online ww. terminie: https://meet.google.com/hbj-ihmc-enw
  Informację o zamiarze spotkania online należy przekazać wcześniej mailem.

Stosunki międzynarodowe

 • I stopień 1 i 3 rok, stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 4 – mgr Ewelina Budziszewska
  email: e.budziszewska@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 980

  Dyżur kierownika studiów: dr Anna Wróbel, piątek, godz. 08:00-9:30
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Dyżur zdalny: wtorek, godz. 17.00-18.00

  https://us02web.zoom.us/j/83647369394?pwd=cWhjbGZrRTFEcWJHRmFpSWZnRTJpQT09

 • II stopień, studia stacjonarne + 2 rok I stopnia studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 12 (wejście B)

  Stanowisko nr 3 – Anna Bałdyga
  email: am.baldyga@uw.edu.pl
  tel.: 22 55 22 922

  Dyżur kierownika studiów: dr Anna Wróbel, piątek, godz. 08:00-9:30
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)

  Dyżur zdalny: wtorek, godz. 17.00-18.00

  https://us02web.zoom.us/j/83647369394?pwd=cWhjbGZrRTFEcWJHRmFpSWZnRTJpQT09

Studia euroazjatyckie

 • II stopień, studia stacjonarne

  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, (wejście B)

  mgr Karolina Michalak

  mail: k.michalak2@uw.edu.pl

  tel: +48 22 55 31 637

  Dyżur kierownika studiów: dr hab. Marko Babić, środa, godz. 15:00-16:30
  Gmach Audytoryjny, Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 125 (wejście B)
  Stały link do spotkań: https://us02web.zoom.us/j/8975851929
  Meeting ID: 897 585 1929

English Studies In International Relations

English Studies in Politcal Science

European Politics and Economics

X