Centrum Badań nad Zabezpieczeniem Społecznym

pl

Centrum Badań nad Zabezpieczeniem Społecznym

O Centrum

Centrum Badań nad Zabezpieczeniem Społecznym powstało 1 grudnia 2021 roku.

Obszary badań:

  • system ubezpieczeń społecznych i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • brexit a zabezpieczenie społeczne dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą,

Członkowie

Kontakt

ul. Nowy Świat 67
E: beata.samoraj@uw.edu.pl

Publikacje

  • G. Uścińska, Bibliografia prac prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej za lata 1982-2022, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2022 – kliknij TUTAJ
  • G. Uścińska, Prawo zabezpieczenia społecznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021.
  • G. Uścińska, Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, finansowanie, organizacja, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019.
  • E. Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim,Warszawa 2016.
  • M. Księżopolski, Dokąd zmierza polityka społeczna w wybranych krajach bardzo wysoko rozwiniętych, [w:] Polityka Społeczna, nr 7, 2019.

Zaproszenie na wystawę zaprojektowaną przez prof. dr hab. Ewa Leś

X