art-school-of-athens-1143741_960_720

Życie studenckie

Nasi studenci prowadzą aktywne życie akademickie. Samorząd studencki stanowi oś tego życia. Organizowane są wydarzenia integracyjne, wyjazdy i imprezy ale również konferencje naukowe, sympozja i spotkania. Ważną rolę odgrywają Koła Naukowe które ogniskują studentów zainteresowanych poszczególnym obszarem naukowym.

Biały pasek oddzielający
X