pl

Biały pasek oddzielający

Skład Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie

Przewodniczący: prof. ucz. dr hab. prof. Marek Madej
Wiceprzewodnicząca: dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk
Wiceprzewodniczący:
prof. ucz. dr hab. Adam Szymański

prof. dr hab. Itrich-Drabarek Jolanta

prof. dr hab. Jakubowski Wojciech

prof. dr hab. Męcina Jacek

prof. dr hab. Lasocik Zbigniew

prof. dr hab. Szatur-Jaworska Barbara

prof. dr hab. Uścińska Gerturda

prof. dr hab. Wierzbicki Andrzej

prof. ucz. dr hab. Bieńczyk-Missala Agnieszka

prof. ucz. dr hab. Duszczyk Maciej

prof. ucz. dr hab. Gasztold Aleksandra

prof. ucz. dr hab. Kupiecki Robert

prof. ucz. dr hab. Kurowska Anna

prof. ucz. dr hab. Madej Marek

prof. ucz. dr hab. Szymański Adam

dr hab. Bógdał-Brzezińska Agnieszka

dr hab. Brzeziński Michał

prof. ucz. dr hab. Curanović Alicja

dr hab. Dembicz Katarzyna

prof. ucz. dr hab. Gagatek Wojciech

dr hab. Garner Natalia

Dr hab. Górecki Marcin

dr hab. Heidrich Dorota

prof. ucz. dr hab. Gudzbeler Grzegorz

dr hab. Ilkowski Filip

dr hab. Jas-Koziarkiewicz Marta

dr hab. Kołodziejczyk Katarzyna

dr hab. Lizak Wisław

dr hab. Marciniak Ewa

dr hab. Pierzchalski Filip

prof. ucz. dr hab. Pronińska Kamila

dr hab. Starzyk-Sulejewska Joanna

dr hab. Theiss Maria

prof. ucz. dr hab. Witkowska Marta

dr hab. Wojciuk Anna

dr hab. Zajączkowski Jakub

dr hab. Zaleśny Jacek

dr hab. Zamęcki Łukasz

dr Dmowski Seweryn

dr Dobrowolska-Opała Magdalena

prof. ucz. dr Gendźwiłł Adam

dr Gołota Łukasz

dr Jaroszewicz Marta

dr Kardaś Szymon

dr Ławniczak Kamil

dr Mroczka Kamil

dr Potocki Przemysław

dr Staniszewski Robert

dr Tobiasz Marcin

dr Wróbel Anna

X