Biały pasek oddzielający

Skład Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
Wiceprzewodniczący: dr hab. Daniel Przastek
Wiceprzewodniczący:
prof. ucz. dr hab. Marek Madej

prof. dr hab. Bieleń Stanisław
prof. dr hab. Czaputowicz Jacek
prof. dr hab. Garlicki Jan
prof. dr hab. Grosse Tomasz
prof. dr hab. Itrich-Drabarek Jolanta
prof. dr hab. Jakubowski Wojciech
prof. dr hab. Karwat Mirosław
prof. dr hab. Lasocik Zbigniew
prof. dr hab. Leś Ewa
prof. dr hab. Malinowska Izabela
prof. dr hab. Uścińska Gerturda
prof. dr hab. Wierzbicki Andrzej
prof. dr hab. Wojnicki Jacek
prof ucz. dr hab. Bieńczyk-Missala Agnieszka
prof. ucz. dr hab. Dembicz Katarzyna
prof. ucz. dr hab. Duszczyk Maciej
prof. ucz. dr hab. Gasztold Aleksandra
prof. ucz. dr hab. Kurowska Anna
prof. ucz. dr hab. Męcina Jacek
prof. ucz. dr hab. Szymański Adam
prof. ucz. dr hab. Żołędowski Cezary
dr hab. Gagatek Wojciech
dr hab. Ilkowski Filip
dr hab. Lesińska Magdalena
dr hab. Lizak Wisław
dr hab. Marciniak Ewa
dr hab. Pronińska Kamila
dr hab. Sroka Anna
dr hab. Starzyk-Sulejewska Joanna
dr hab. Theiss Maria
dr hab. Tosiek Piotr
dr hab. Wojciuk Anna
dr hab. Zajączkowski Jakub
dr Bejma Agnieszka
dr Dobrowoska-Opała Magdalena
dr Gendźwiłł Adam
dr Godlewska-Szyrkowa Justyna
dr Gołota Łukasz
dr Nadolska Jadwiga
dr Otto Justyna
dr Wróbel Anna
mgr Dziubińska Amanda (przedstawicielka doktorantów)

X