Biały pasek oddzielający

Skład Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie

Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
Wiceprzewodniczący: dr hab. Daniel Przastek
Wiceprzewodniczący:
 dr hab. Marek Madej

prof. dr hab. Bieleń Stanisław
prof. dr hab. Czaputowicz Jacek
prof. dr hab. Garlicki Jan
prof. dr hab. Itrich-Drabarek Jolanta
prof. dr hab. Jakubowski Wojciech
prof. dr hab. Karwat Mirosław
prof. dr hab. Lasocik Zbigniew
prof. dr hab. Leś Ewa
prof. dr hab. Malinowska Izabela
prof. dr hab. Uścińska Gerturda
prof. dr hab. Wierzbicki Andrzej
prof. dr hab. Wojnicki Jacek
prof. ucz. dr hab. Grosse Tomasz
prof. ucz. dr hab. Męcina Jacek
prof. ucz. dr hab. Żołędowski Cezary
dr hab. Bieńczyk-Missala Agnieszka
dr hab. Dembicz Katarzyna
dr hab. Duszczyk Maciej
dr hab. Gagatek Wojciech
dr hab. Gasztold Aleksandra
dr hab. Garner Natalia
dr hab. Górecki Maciej
dr hab. Ilkowski Filip
dr hab. Kurowska Anna
dr hab. Lizak Wisław
dr hab. Marciniak Ewa
dr hab. Pieliński Bartosz
dr hab. Pronińska Kamila
dr hab. Sroka Anna
dr hab. Starzyk-Sulejewska Joanna
dr hab. Szymański Adam
dr hab. Theiss Maria
dr hab. Tosiek Piotr
dr hab. Wojciuk Anna
dr hab. Zajączkowski Jakub
dr hab. Zamęcki Łukasz
dr Bejma Agnieszka
dr Dobrowoska-Opała Magdalena
dr Gendźwiłł Adam
dr Godlewska-Szyrkowa Justyna
dr Gołota Łukasz
dr Heidrich Dorota
dr Lesińska Magdalena
dr Nadolska Jadwiga
dr Otto Justyna
dr Wróbel Anna
mgr Dziubińska Amanda (przedstawicielka doktorantów)

X