plen

Pracowali na WNPiSM UW

Emerytowani pracownicy naukowi

prof. dr hab. Auleytner Julian
prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
mgr Brożyniak Ryszard
prof. dr hab. Dobrzycki Wiesław
dr Gierszewska Renata
prof. dr hab. Bronisław Golka
dr Górowska Beata
prof. dr hab. Klementewicz Tadeusz
prof. dr hab. Księżopolski Mirosław
prof. dr hab. Magierska Anna
prof. dr hab. Joachim Osiński
prof. dr hab. Parzymies Stanisław
prof. dr hab. Piekara Andrzej
dr hab. Pieliński Krzysztof, prof. ucz.
dr Pietrzyk-Zieniewicz Ewa
prof. dr hab. Przybysz Kazimierz
prof. dr hab. Rajkiewicz Antoni
dr hab. Rowiński Jan, prof. ucz.
dr hab. Irena Rysińska
dr hab. Rysz-Kowalczyk Barbara
dr Sękowska-Grodzicka Elżbieta
prof. dr hab. Supińska-Modzelewska Jolanta
prof. dr hab. Szylko-Skoczny Małgorzata
dr Marek Tabor
Tomaszewska Ewa
dr hab. Ulicka Grażyna, prof. ucz.
prof. dr hab. Zieliński Eugeniusz
prof. dr hab. Zięba Ryszard

Tworzyli naukę

prof. Czajka Stanisław
prof. dr hab. Baszkiewicz Jan
dr hab. Błuszkowski Jan †
prof. Bierzanek Remigiusz
prof. dr hab. Bodnar Artur  †
prof. Danecki Jan
prof. Dowgint-Nieciuński Witold
prof. dr hab. Filipiak Teodor †
prof. Frank Marian
prof. dr hab. Gołębiowski Bronisław
dr Gościniak Kazimierz  †
prof. dr hab. Hemmerling Zygmunt 
prof. dr hab. Kasprzyk Leszek †
prof. dr hab.  Kiełmiński Zbigniew
prof. dr hab. Kowalak Tadeusz
prof. dr hab. Kukułka Józef
prof. dr hab. Łuczak Aleksander †
prof. dr hab. Łukaszuk Leonard †
prof. dr hab. Izabela Malinowska
prof. dr hab. Michałowska Grażyna
prof. dr hab.  Mołdawa Tadeusz
prof. dr hab. Mrozek Antoni Bogusław w †
prof. dr hab. Nieciuński Witold †
dr hab. Osuchowski Janusz, prof. ucz. †
prof. dr hab. Ryszka Franciszek
dr Irena Sieńko
prof. dr hab. Symonides Janusz  †
prof. dr hab. Shewach Weiss
prof. dr hab. Zand Helena †

Pracownicy administracyjni

Barańska Teresa
Czarkowska Jolanta
Jaczewska Teresa
Jędrzejewska Ewa
Mackiewicz Ewa
Malaszewska Anna
Malinowska Jadwiga
Pączkowska Zofia
Piber Maria †
Pergół Marianna†
Toczyska Zofia
Sienicki Jerzy
Sikorska Bożena
Szerewicz Małgorzata
Szymaniak Zygmunt
Wacławska Maria
Wawrzczyk Elżbieta
Zdziarska Teresa
Ziółkowska Hanna

X