gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

 • Mgr Antoni Pieńkos
  Temat pracy: Morski wymiar działalności NATO – uwarunkowania, instytucjonalizacja i wpływ na bezpieczeństwo obszaru transatlantyckiego Promotor: prof. dr hab. Jacek Czaputowicz Promotor pomocniczy: dr Kamil Ławniczak
 • Mgr Piotr Śledź
  Temat pracy: Europejska współpraca zbrojeniowa jako czynnik oceny funkcjonowania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE Promotor: prof. dr hab. Roman Kuźniar Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
 • Mgr Sara Burchert
  Temat pracy: Dyskurs liberalny w III RP jako komponent i przestrzeń sporów polityczno-ideologicznych Promotor: prof. dr hab. Mirosław Karwat Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie pracy
 • Mgr Jans Keviśs-Petuško
  Promotor: dr hab. Marta Witkowska Temat pracy: Zróżnicowane upodmiotowienie posłów do Parlamentu Europejskiego z regionu Europy Środkowej i Wschodniej Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Praca doktorska
 • Mgr Nurlan Aliyev
  Temat pracy: The Asymmetric Methods in Russia’s Security Policy Promotor: prof. dr hab. Ryszard Zięba Praca doktorska Summary Recenzja 1 Recenzja 2
 • Mgr Jakub Lachert
  Temat pracy: Mołdawia w strategii Unii Europejskiej i Rosji Promotor: prof. dr hab. Tomasz Grosse Praca doktorska Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
 • mgr Ping Feng
  Temat pracy: China’s Foreign Policy towards Central Eastern European States after 1949 Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojnicki Promotor pomocniczy: dr Łukasz Zamęcki Recenzja 1 Recenzja
X