gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

  • Mgr Kamil Matuszczyk
    Temat pracy: Polityka Polski w obszarze międzynarodowych migracji do sektora opieki nad osobami starszymi w latach 2007-2018 Promotor: dr hab. prof. ucz. Maciej Duszczyk Recenzja 1
  • Mgr Alexander Gniffke
    Temat pracy: Die Wirtschaftskrisen ab 1929 und 2007 und ihre sozialpolitschen Konsequenzen Promotor: dr hab. Krzysztof Szewior Promotor pomocniczy: dr Martin Dahl Recenzja 1 Tłumaczenie recenzji
  • Mgr Daniel Mieniewski
    Temat pracy: Gry hazardowe – ich wpływ na bezpieczeństwo państwa Promotor: prof. dr hab. Kuba Jałoszyński Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
X