pl

gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

 • mgr Oliwia Piskowska
  Temat rozprawy doktorskiej: Mocarstwa i ich rywalizacja w dyskursie publicznym w Kirgistanie (2001-2014) Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki Rozprawa doktorska Streszczenie rozprawy Recenzja 1 Recenzja
 • mgr Dorota Pater
  Temat rozprawy doktorskiej: Zapobieganie przestępczości w Polsce po 2007 roku Promotor: prof. dr hab. Stanisław Sulowski Streszczenie pracy doktorskiej dr hab. Jacek Bil, prof. AWS –
 • mgr Elżbieta Zielińska
  Temat rozprawy doktorskiej: Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie w latach 1991-2022 Promotor: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek Streszczenie pracy Zielińska Elżbieta Recenzja 1 Recenzja 2
 • mgr Paweł Suchanek
  Temat rozprawy doktorskiej: Polityka kontroli rynku broni w Republice Kosowa promotor: prof. dr hab. Stanisław Sulowski Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
X