gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

  • mgr Michał Gosławski
    Temat pracy: Ewolucja polityki Chin wobec międzynarodowych reżimów ochrony środowiska po 1979 roku Promotor: dr hab. Jakub Zajączkowski Streszczenie pracy doktorskiej Recenzja 1 Recenzja 2  
  • mgr Adam Bugajski
    Tytuł pracy: Problemy i wyzwania w stosunkach NATO – Unia Europejska w latach 2001-2018 Promotor: prof. dr. hab. Stanisław Parzymies Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
X