gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

 • mgr Dominika Pszczołkowska-Mościcka
  Temat pracy: Why the Isles, why the Continent? Factors Influencing Destination Choice among post-2004 Graduate and Non-Graduate Migrants from Poland Promotor: prof. dr hab. Marek Okólski
 • mgr Barbara Kratiuk
  Temat pracy: Wietnam w amerykańskiej strategii równoważenia w regionie Azji Wschodniej w latach 1995-2016 Promotor: prof. dr hab. Marian E. Haliżak Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
 • mgr Judita Krasniqi
  Temat pracy: International Women’s Rights Law versus Traditional Societies: Practices of Exclusion of Women from the Right to Property and Inheritance in Kosovo Promotor: prof. ucz.
 • Mgr Labinot Hajdari
  Temat pracy: Public Diplomacy of Small States: The Case of Kosovo Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojnicki Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska Recenzja 1 Recenzja
 • Mgr Martyna Pietruszka
  Temat pracy: Status prawno-polityczny Telewizji Polskiej S.A. Promotor: prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz Promotor pomocniczy: dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie  
 • Mgr Antoni Pieńkos
  Temat pracy: Morski wymiar działalności NATO – uwarunkowania, instytucjonalizacja i wpływ na bezpieczeństwo obszaru transatlantyckiego Promotor: prof. dr hab. Jacek Czaputowicz Promotor pomocniczy: dr Kamil Ławniczak
 • Mgr Sara Burchert
  Temat pracy: Dyskurs liberalny w III RP jako komponent i przestrzeń sporów polityczno-ideologicznych Promotor: prof. dr hab. Mirosław Karwat Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie pracy Praca
 • Mgr Jakub Lachert
  Temat pracy: Mołdawia w strategii Unii Europejskiej i Rosji Promotor: prof. dr hab. Tomasz Grosse Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
 • mgr Ping Feng
  Temat pracy: China’s Foreign Policy towards Central Eastern European States after 1949 Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojnicki Promotor pomocniczy: dr Łukasz Zamęcki Recenzja 1 Recenzja
X