gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

 • mgr Aleksandra Jaskólska
  Temat pracy: Rola partii regionalnych w kształtowaniu polityki zagranicznej Indii po 1991 roku Promotor: dr hab. Jakub Zajączkowski Streszczenie pracy Recenzja 1 Recenzja 2  
 • mgr Igor Dobrzeniecki
  Temat pracy: Hybrydowy system polityczny Kenii Promotor: dr hab. prof. ucz. Krzysztof Trzciński Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
 • Mgr Jakub Lachert
  Temat pracy: Mołdawia w strategii Unii Europejskiej i Rosji Promotor: prof. dr hab. Tomasz Grosse Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
 • mgr Ping Feng
  Temat pracy: China’s Foreign Policy towards Central Eastern European States after 1949 Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojnicki Promotor pomocniczy: dr Łukasz Zamęcki Recenzja 1 Recenzja
X