gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

  • mgr Joshua Walcott
    Temat pracy: A Global Social Contract: A Discourse Analysis Promotor: dr hab. Agnieszka Rothert, prof. ucz. recenzja 1 recenzja 2 Summary Polish Summary  
  • mgr Jarosław Błaszczak
    mgr Jarosław Błaszczak Temat pracy: Geneza i ewolucja polityki zagranicznej Australii Promotor: dr hab. Irena Rysińska recenzja 1 recenzja 2 streszczenie
  • mgr. Łukasz Dembski
    Temat pracy: Pojednanie polsko-niemieckie w koncepcjach prawno-politycznych Krzysztofa Skubiszewskiego    Promotor: prof. dr hab. Roman Kuźniar Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
X