gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

 • mgr Shokrollah Kamari Majin
  Temat pracy: Evolution of Iran-Saudi Relations since 1979 Promotor: dr hab. Wiesław Lizak Recenzja 1 Recenzja 2 Summary – streszczenie Praca doktorska
 • mgr Magda Zawadewicz-Szaniawska
  Temat pracy: Ewolucja modeli integracji muzułmanów w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej Promotor: prof. dr hab. Stanisław Parzymies Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Praca doktorska
 • mgr Deepjyoti Chand
  mgr Deepjyoti Chand Temat pracy: Active Participation of Developing Countries in United Nations Peacekeeping Operations: Cases Comparison of India, Pakistan, Nepal and Bangladesh Promotor: dr hab.
 • mgr Ping Feng
  Temat pracy: China’s Foreign Policy towards Central Eastern European States after 1949 Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojnicki Promotor pomocniczy: dr Łukasz Zamęcki Recenzja 1 Recenzja
X