gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

  • mgr Klaudyna Szczupak
    Temat pracy: Subjective Wellbeing and provision of informal care to parents -Recommendations for public policy formation. Promotor: dr hab. prof. ucz. Anna Kurowska Recenzja 1 Recenzja
  • mgr Ping Feng
    Temat pracy: China’s Foreign Policy towards Central Eastern European States after 1949 Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojnicki Promotor pomocniczy: dr Łukasz Zamęcki Recenzja 1 Recenzja
X