gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

  • mgr Paulina Roicka-Gruca
    Temat pracy: “Prawo do świadczeń socjalnych nieaktywnych ekonomicznie obywateli UE korzystających ze swobody przemieszczania się” Promotor: prof. dr hab. Gertruda Uścińska Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
  • Informacja
    mgr Piotr Arak
    Temat pracy: “Rola regionalnych czynników zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym na poziomie województw”. Promotor: dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz. Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
X