gazeta

Streszczenia i recenzje prac doktorskich

 • mgr Filip Urbański
  Temat rozprawy doktorskiej: Polityka Polski wobec Afryki Środkowej i Południowej w latach 1945-1989 Promotor: dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. ucz. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie pracy
 • mgr Marta Seredyńska
  Temat rozprawy doktorskiej: Sytuacja tancerzy na rynku pracy w Polsce – problemy, wyzwania, propozycje rozwiązań Promotor: prof. dr hab. Jacek Męcina Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
 • mgr Patryk Kugiel
  Temat rozprawy doktorskiej: Unia Europejska w polityce zagranicznej Indii Promotor: dr hab. Jakub Zajączkowski Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2
 • mgr Violeta Tymul
  Temat rozprawy doktorskiej: Strategia wschodnioazjatycka Federacji Rosyjskiej Promotor: prof. dr hab. Stanisław Bieleń Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2  
 • mgr M. Szczegielniak
  Temat rozprawy: Wpływ dostępu do informacji publicznej na rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce na tle europejskim promotor: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek promotor pomocniczy: płk dr
 • mgr Kuba Giedrojć
  Temat rozprawy: Wpływ organizacji pracodawców na kształtowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej Promotor: prof. dr hab. Jacek Męcina Streszczenie Recenzja 1
 • mgr Magdalena Wielądek
  mgr Magdalena Wielądek Temat rozprawy: Idea pokoju – jej tradycja, interpretacje i współczesne wcielenia Promotor: prof. dr hab. Mirosław Karwat streszczenie pracy Recenzja 1 Recenzja 2
X