pl

XII Konferencja Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Księży Werbistów odbyła się w dniach 25-27 czerwca 2012 r. w malowniczo położonym klasztorze misjonarzy w Pieniężnie na Warmii. Spotkanie poświęcone pokojowi w stosunkach międzynarodowych zgromadziło ponad 40 prelegentów i słuchaczy z kilkunastu polskich uczelni i innych ośrodków naukowych (w tym 15 osób związanych z naszym Instytutem). Program konferencji był bardzo urozmaicony. Wystąpienia panelistów dotyczyły zagadnień z teorii i praktyki stosunków międzynarodowych a także z pogranicza stosunków międzynarodowych oraz religioznawstwa, teologii, filozofii, geografii, socjologii, pedagogiki, prawa i wielu innych dziedzin. Bardzo ciekawy okazał się blok poświęcony Bliskiemu Wschodowi – jednemu z najbardziej konfliktogennych regionów świata (aż 3 panele). Nie zabrakło jednak zagadnień z innych obszarów – od Dalekiego Wschodu, przez Indie, Ukrainę, Bałkany, Afrykę po Amerykę. Obradom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

 

W przerwach znaleźliśmy czas na uroczy spacer doliną rzeki Wałszy, wzięliśmy udział w wernisażu pani Barbary Henryki Kowalewskiej, zwiedzaliśmy bogate Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Pieniężnie. Udaliśmy się również na wycieczkę do Fromborka, podczas którego m.in. odwiedziliśmy lokalne muzeum, katedrę, w tym grób Mikołaja Kopernika oraz wysłuchaliśmy krótkiego koncert organowego. Spotkanie, dzięki gościnności gospodarzy i zaangażowaniu wszystkich uczestników, odbyło się w bardzo miłej i twórczej atmosferze. Liczymy, że okaże się inspirujące do dalszych studiów nad pokojem – problematyki niezwykle ważnej a współcześnie pozostającej na obrzeżach zainteresowań badaczy stosunków międzynarodowych.

X