gazeta

Obrony doktorskie

  • mgr Marty Seredyńskiej
    Warszawa, dn. 27 listopada 2023 r. ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że w dniu
X