Nagroda Naukowa im. Ludwika Ehrlicha

pl

Nagroda Naukowa im. Ludwika Ehrlicha

Nagroda służy wyróżnianiu najlepszych rozpraw doktorskich z pogranicza stosunków międzynarodowych oraz prawa i instytucji międzynarodowych, biorąc pod uwagę, jak problemy z obu wskazanych obszarów badawczych przeplatają się i wpływają na siebie.

Ważne terminy!

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

1) ogłoszenie konkursu do 31 stycznia każdego roku,

2) nadsyłanie zgłoszeń do 31 marca każdego roku,

3) ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród do 30 października
każdego roku,

4) do konkursu zgłoszone mogą zostać rozprawy, na podstawie których nadano stopień
doktora w kalendarzowym roku poprzedzającym ogłoszenie o konkursie (podstawą
stwierdzenia daty nadania stopnia doktora jest uchwała stosownego organu).

Ludwik Ehrlich

Ludwik Ehrlich (ur. 11 kwietnia 1889 w Tarnopolu, zm. 31 października 1968 w Krakowie), prawnik polski, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, sędzia ad hoc Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze.

Kapituła Nagrody

 dr hab. Daniel Przastek

Przewodniczący Kapituły i Dziekan WNPiSM UW

 

dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski),

dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński),

dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

Kontakt

Adres

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (pok. 216)
00-927 Warszawa

 

Telefon

E-mail

nagroda.im.l.ehrlicha@uw.edu.pl

Pierwsza edycja – 2024

Ruszyła I edycja nagrody! Zachęcamy do składania prac na konkurs.

Literatura dotycząca Ludwika Ehrlicha

Patrycja Grzebyk, Rafał Tarnogórski (red.), Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, PISM, Warszawa 2020, ss. 428, ISBN (pb) 978-83-66091-41-2; ISBN (pdf) 978-83-66091-46-7

Tomasz Pugacewicz, Ludwik Ehrlich 1989-1968. Prekursor nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce, Politeja 2011, nr 3(17)

Tomasz Pugacewicz, Nauka o stosunkach międzynarodowych w koncepcji Ludwika Ehrlicha, Stosunki Międzynarodowe 2018, nr 54(1)

Wywiad z synem Ludwika Ehrlicha „Mój ojciec, jakim go pamiętam…

Współorganizator

X