pl

XV ogólnopolska Konferencja Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Księży Werbistów – sprawozdanie i fotorelacja

W dniach 22-24 czerwca w Pieniężnie odbyła się XV ogólnopolska Konferencja Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Księży Werbistów „SACRUM I PROFANUM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE” pt. Sprawiedliwość, solidarność i społeczna odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych. 15-lecie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, zorganizowana przez: Zakład Studiów Pozaeuropejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a także Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie oraz Fundację Studiów Międzynarodowych.

W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 30 prelegentów m.in. z takich ośrodków akademickich jak: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska Uniwersytetu Politechnicznego we Lwowie, Wydział Teologii, Instytut Nauk Politycznych oraz Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW udział wzięli m in.: prof. Edward Haliżak, prof. Leonard Łukaszuk, dr hab. Wiesław Lizak, dr Anna Solarz, dr Karina Jędrzejowska, dr Anna Wróbel, dr Justyna Nakonieczna, dr Adriana Łukaszewicz, dr Rafał Ulatowski oraz dr Łukasz Gołota.

Konferencję otworzył dyrektor ISM prof. Edward Haliżak oraz ks. prof. Jacek Pawlik (SVD) a podsumowania dokonał podczas ostatniego dnia spotkania prof. Leonard Łukaszuk, wspominając historię 15 – letniej współpracy Instytutu z księżmi Werbistami
Konferencję zorganizowała dr Anna Solarz we współpracy z prof. Jackiem Pawlikiem (SVD), dr hab. Wiesławem Lizakiem oraz mgr Anitą Budziszewską.

X