gazeta

AKTUALNOŚCI SEKCJI BADAŃ

 • GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte)
  NCBiR ogłosiło konkurs na projekty otwarte GEOSTRATEG IX. Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych
 • NCN – konkursy na projekty Maestro 14, Sonata Bis 12
  NCN ogłosiło konkursy MAESTRO 14 oraz SONATA BIS 12. MAESTRO 14 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych,
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – nabór wniosków 2022
  MEiN wydało komunikat o naborze do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2022 roku. Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od
 • Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – IDUB
  IDUB ogłosiło nowy program, którego celem Działania IV.5.2. „Program dla młodych badaczek i dydaktyczek” (Program) jest: zaadresowanie zjawiska utraty zaangażowania kobiet w rozwój kariery naukowej w UW,
 • Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych – edycja 3
  IDUB ogłosiło nowy konkurs mający na celu wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych
 • Nabór wniosków w Działaniu I.1.1 / IV.1.1 „Program Mentor” został przedłużony do 13 maja 2022 r. do godz. 16:00.
  Informujemy, że nabór wniosków w Działaniu I.1.1 / IV.1.1 „Program Mentor” został przedłużony do 13 maja 2022 r. do godz. 16:00. Celem konkursu jest dofinansowanie stacjonarnych
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XIII edycji programu LIDER
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór do XIII edycji programu LIDER LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców
 • Informacja o terminach naborów wniosków
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zbliżających się terminach naborów wniosków na dofinansowanie projektów badawczych.   Wszelkie informacje znajdą Państwo w tym pliku: Newsletter – marzec 2022
 • Program “Społeczna Odpowiedzialność Nauki” (MEiN)
  Do 18 marca trwa nabór wniosków w programie “Społeczna odpowiedzialność nauki” – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. O środki w programie mogą się ubiegać podmioty systemu
 • Sekcja Obsługi Badań informuje
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zbliżających się terminach naborów wniosków na dofinansowanie projektów badawczych. Aktualnie otwarte konkursy krajowe: Narodowe Centrum Nauki (NCN): SONATINA 6 – Celem
 • Program “Doskonała nauka” – nabór do 18 marca (MEiN)
  Do 18 marca trwa nabór wniosków w programie “Doskonała nauka” – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. O środki w programie ubiegać mogą się podmioty systemu szkolnictwa
 • Stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców
  Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu
 • Szkolenia IDUB we współpracy ze Springer Nature
  Pracownicy i doktoranci UW mogą wziąć udział w szkoleniach online realizowanych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” przygotowanych we współpracy z wydawnictwem Springer Nature.
 • Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych” – konkurs IDUB
  Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w konkursie “Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych” realizowanego w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości. Uczelnia Badawcza. O
 • „Tandemy dla doskonałości” – II.2.1. Program dla naukowców wizytujących (IDUB)
  IDUB ogłasza nowy konkurs w ramach Działania II.2.1. Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości”. Głównym celem Działania jest stymulowanie osiągania doskonałości naukowej poprzez zwiększanie poziomu
 • Nabór wniosków do konkursu START
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu START 2022. Stypendium START jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód
 • Launch of Stosunki Międzynarodowe – International Relations publishing platform
  We are delighted to announce a new partnership with open research publisher F1000, part of Taylor & Francis, to launch an exciting new Stosunki Międzynarodowe – International Relations publishing
 • Aktualne konkursy NCN
  Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór na cztery nowe konkursy. Wsparcie na badania mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu, i naukowcy z zagranicy,
 • IDUB – nabór na Mikrogranty oraz open access znów otwarty
  Szanowni Państwo, IDUB wznowił nabór na IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników (Mikrogranty) oraz I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access
 • Konfigurator grantów NCN
  Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki stworzyło konfigurator grantów. Po odpowiedzeniu na parę pytań konfigurator przedstawia indywidualną ofertę konkursów NCN, w ramach których dany naukowiec może aplikować o
 • Nabór ekspertek i ekspertów – runda trzydziesta piąta
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza trzydziestą piątą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”,
 • Aktualności Sekcji Badań
  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zbliżających się terminach naborów wniosków na dofinansowanie projektów badawczych. Aktualnie otwarte konkursy krajowe: Narodowe Centrum Nauki (NCN): MAESTRO 13 na projekty
 • Aktualne konkursy i granty
  Narodowe Centrum Nauki Weave-UNISONO – konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego
 • Aktualności Sekcji Badań
  1. Nabór wniosków w programie SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia/ogloszenie 2. Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na kolejną edycję szkolenia on-line: „ ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne,
 • Konkursy w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access
  Minigranty Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą
 • Minigranty
  Pragniemy poinformować, że druga edycja konkursu na minigranty dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach Sojuszu 4EU+  została otwarta.   Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy
 • 1. Szkolenie KPK pt. “Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020  – cz.1/3” 13/10/2020  12:00 – 14:00 ONLINE https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/co-trzeba-wiedziec-zeby-prawidlowo-skalkulowac-budzet-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-h2020-cz-1-3 2. Szkolenie
 • Informacja Sekcji Badań
  1. 7 maja 2020 Webinarium w ramach Projektu Net4Mobility+ na temat konkursu COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/COFUND_Webinar.pdf Wnioski w ostatnim konkursie na projekty MSCA
 • CELSA Society Award
  Sieć CELSA  do której należy UW informuje o możliwości nadsyłania nominacji nauczycieli akademickich (naukowców/wykładowców) z instytucji partnerskich (https://celsalliance.eu/members.html)   do udziału w konkursie CELSA Society Award. Warunki dokonywania
 • RPK Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW zaprasza na najbliższe spotkania
  Szanowni Państwo, RPK Centrum przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW zaprasza na najbliższe spotkania: No. Rodzaj spotkania Data i miejsce Rejestracja 1. Warsztaty pt. „Realizacja projektów
X