pl

Czasopismo SECURO

Czasopismo SECURO jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Publikujemy oryginalne artykuły o charakterze empirycznym, teoretycznym, analizy porównawcze, w tym – międzynarodowe oraz studia dotyczące poziomu państwowego, regionalnego i lokalnego, a także artykuły przeglądowe.

,,Securo” jest skierowane do wszystkich studentów i doktorantów krajowych i zagranicznych zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, niezależnie od kierunku studiów i dyscypliny naukowej. Czasopismo uznaje znaczenie młodych badaczek i badaczy dla przyszłości i rozwoju wiedzy o bezpieczeństwie. ,,Securo” chce stać się miejscem ich pierwszej aktywności publikacyjnej, ułatwić rozpowszechnianie rezultatów badań oraz pomóc w wymianie poglądów w ramach wspólnoty naukowej.

„Securo” jest związane z Uniwersytetem Warszawskim i korzysta ze wsparcia Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, który pozostaje jego patronem naukowym. „Securo” powstało w 2014 roku z inicjatywy studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Liczba dotychczas wydanych numerów ,,Securo” wynosi 10 – 1/2014; 2/2014; 3/2016; 4/2017; 5/2018; 6-7/2019-2020; 8-9/2021-2022; 10/2023. Artykuły publikowane w ,,Securo” są recenzowane (od nr 1/2014). W wydanych dotychczas numerach opublikowano łącznie 75 artykułów naukowych, 12 recenzji oraz 3 sprawozdania. Liczba recenzentów z UW oraz innych ośrodków akademickich wyniosła 29. Czasopismo ,,Securo” posiada Radę Naukową (od nr 2/2014).

Dotychczasowe publikacje spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników, w tym studentów, zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i bezpieczeństwa narodowego na innych uczelniach oraz na kierunkach politologii i prawa.

Poniżej prezentujemy poszczególne numery

Securo od początku integrował studentów z kadrą naukową i dawał możliwość naukowego wyrazu, pogłębiania pracy badawczej.

Sekretarzami Securo zawsze byli studenci:
Weronika Malczewska (2021-2022)
Klaudia Bogacka (2017-2020),
Anna Cieślikiewicz (2015-2016),
Elżbieta Borowska (2014).

Redaktorami naczelnymi byli:
dr hab. prof. UW Aleksandra Gasztold (2015-2022)
dr Jan Kowalczyk (2014)

ISNN: 2353-6330

Redakcja

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek,

prof. dr hab. Stanisław Sulowski,

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Rothert,

prof. ucz. dr hab. Tomasz Słomka.

Lista recenzentów
10/2023
– dr hab. prof. ucz. Aleksandra Gasztold (UW)
– dr hab. Dorota Heidrich (UW)
– dr hab. Rafał Ulatowski (UW)
– dr Piotr Potejko (UW)
– dr Anna M. Solarz (UW)
– dr Piotr Śledź (UW)
8-9/2021-2022
– dr Witold Ostant (Akademia Sztuki Wojennej)
– dr Damian Szlachter (Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego)
6-7/2019-2020
– prof. dr hab. Andrzej Misiuk (UW)
– dr hab. Daniel Mider (UW)
– dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (UW)
– dr hab. prof. ucz. Anna Sroka (UW)
– dr Magdalena Dobrowolska-Opała (UW)
– dr Michał Mistygacz (UW)
– dr Piotr Potejko (UW)
– dr Przemysław Potocki (UW)
– dr Magdalena Tomaszewska-Michalak (UW)
5/2018
– † dr Krzysztof Liedel (Collegium Civitas)
– dr Witold Ostant (Akademia Sztuki Wojennej)
4/2017
– dr Szczepan Stempiński (Uniwersytet Szczeciński)
– dr Ryszard Tomczak (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
3/2016
– † dr Krzysztof Liedel (Collegium Civitas)
2/2014
– dr hab. Jacek Bil (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
– † dr Krzysztof Liedel (Collegium Civitas)
1/2014
– dr hab. prof. ucz. Aleksandra Gasztold (UW)
– dr Mariusz Sokołowski (UW)
– dr Tomasz Godlewski (UW)
– † dr Krzysztof Liedel (Collegium Civitas)
– dr Marcin Sabat (Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych)

X