Czasopismo SECURO

Czasopismo SECURO jest rocznikiem wydawanym przy WNPiSM od 2014 roku. Periodyk powstał z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwo Wewnętrzne (SKNBW) w celu promocji młodych badaczy w zakresie dyscypliny badań nad bezpieczeństwem.

W Securo dotychczas publikowało swoje artykuły naukowe, recenzyjne oraz sprawozdania konferencyjne 65 studentów. Tom pierwszy, który ukazał się już w czerwcu 2014 r., poświęcony był zagadnieniom bezpieczeństwa imprez masowych. Tom drugi natomiast, podejmował problematykę bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W roku 2016, powstał numer dotyczący współczesnego terroryzmu. Następnie opublikowano Securo  poświecone tragedii na stadionie Hillsborough w dniu 15 kwietnia 1989 r. Motywem przewodnim piątego tomu była  problematyka bezpieczeństwa i ochrony cyberprzestrzeni. Ze względu na pandemię COVID 2019 numer nie ukazał się w 2019 roku.

Wszystkie dotychczasowe publikacje spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników, w tym studentów, zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i bezpieczeństwa narodowego na innych uczelniach oraz na kierunkach politologii i prawa.

Poniżej prezentujemy poszczególne numery

Securo od początku integrował studentów z kadrą naukową i dawał możliwość naukowego wyrazu, pogłębiania pracy badawczej.

Sekretarzami Securo zawsze byli studenci:
Klaudia Bogacka (2017-2020),
Anna Cieślikiewicz (2015-2016),
Elżbieta Borowska (2014).

Funkcję Redaktora Naczelnego pierwszych dwóch numerów pełnił dr Jan Kowalczyk.

ISNN: 2353-6330

Redakcja

dr hab. Michał Brzeziński – Redaktor Naczelny

Weronika Malczewska (II rok BW) – Sekretarz redakcji

E-mail

w.malczewska@student.uw.edu.pl 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek,

prof. dr hab. Stanisław Sulowski,

prof. ucz. dr hab. Aleksandra Gasztold (Redaktor Naczelna w latach 2015-2022),

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Rothert,

dr hab. Michał Brzeziński,

dr hab. Tomasz Słomka.

Lista Recenzentów (2014-2020)

prof. ucz. dr hab. Remigiusz Rosicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

dr  hab. Jacek Bil (Wojskowa Akademia Techniczna)

† dr Krzysztof Liedel (Collegium Civitas)

dr Witold Ostant (Akademia Sztuki Wojennej)

dr Marcin Sabat (Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych)

dr Szczepan Stęmpiński (Uniwersytet Szczeciński)

X