pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Konferencji ISM UW i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we współczesnym świecie” Problemy demografii w stosunkach międzynarodowych, Pieniężno, 23-25 czerwca 2014 r., organizowanej przez: Zakład Studiów Pozaeuropejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedrę Filozofii i Antropologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężne oraz Fundację Studiów Międzynarodowych.

Protagoras mawiał, iż „człowiek jest miarą wszechrzeczy”. W chrześcijaństwie Bóg stał się człowiekiem, potwierdzając jego szczególną godność. Tegoroczne spotkanie w Pieniężnie pragniemy poświęcić wyjątkowo interdyscyplinarnej w swej naturze demografii i związanym z nią szeroko rozumianym procesom ludnościowym. Tak ważny dla rozwoju świata czynnik ludzki rzadko jest przedmiotem rozważań badaczy stosunków międzynarodowych, dyscypliny zaliczanej przecież do nauk społecznych. Bezprecedensowy przyrost światowej populacji począwszy od wieku XIX stanowi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, co dostrzec można w aktywności m.in. państw i organizacji międzynarodowych, ale także narodów, grup etnicznych i religijnych. W tym kontekście mówi się o problemie globalnym, trudno jednak nie zauważyć, że wraz z ludnością „światu przybywa ogromnie dużo energii ludzkiej – inicjatyw, ambicji, pragnień, wysiłków, projektów, słowem wszelkiego człowieczego bogactwa, które może życie nasze uczynić pełniejszym i lepszym” (Ryszard Kapuściński Lapidarium V).

Demografia to zagadnienie z pogranicza m.in. socjologii i nauk politycznych, ale także filozofii i teologii, prawa, geografii, historii i wielu innych gałęzi wiedzy. Zapraszamy zatem do udziału wszystkich zainteresowanych problemami demograficznymi we współczesnym świecie. W szczególności pragniemy skoncentrować nasze rozważania na następujących zagadnieniach:

 • Kwestia ludnościowa jako problem globalny w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych
 • Współpraca międzynarodowa w dziedzinie demografii
 • Demografia a polityka zagraniczna państw

A bardziej szczegółowo – pozostając jednocześnie otwartymi na Państwa propozycje – proponujemy m.in. takie zagadnienia:

 • polityka demograficzna – modele, konsekwencje, kwestia starzenia się społeczeństw (Chiny, Indie, Rosja, państwa UE)
 • nierównomierny rozwój demograficzny w skali globalnej a stosunki międzynarodowe
 • kwestia demograficzna w rywalizacji chińsko-indyjskiej
 • latynizacja USA – konsekwencje dla polityki, relacji międzynarodowych itd.
 • „arabska wiosna” – analiza przyczyn i uwarunkowań pod kątem demograficznym
 • konflikty etniczne w świecie
 • demografia a pozycja międzynarodowa Polski
 • demografia religii świata
 • uwarunkowania demograficzne konfliktu bliskowschodniego
 • przyrost naturalny a strategie rozwojowe państw, demografia jako czynnik napędzający gospodarki wschodzące i spowalniający wzrost gospodarczy (np. Japonia, wkrótce Niemcy),
 • migracje międzynarodowe a stosunki międzynarodowe – polityka migracyjna państw i UE
 • czynnik demograficzny a czynnik militarny we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 • wieloetniczność a stabilność państw i systemów międzynarodowych (państwo federacyjne jako forma zabezpieczenia praw grup etnicznych)
 • narody „wieloetniczne” (RPA, USA, Szwajcaria, Belgia) – reguła czy wyjątek we współczesnym świecie; „etniczne” perspektywy Unii Europejskiej
 • polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa a mniejszości narodowe (Węgry, Słowacja, Łotwa, Estonia, Ukraina, Rwanda)
 • procesy zmian demograficznych a prawa człowieka (prawa reprodukcyjne, prawa grup mniejszościowych)
 • kulturowe uwarunkowania procesów demograficznych

Również w tym roku w malowniczym, warmińskim Pieniężnie gościny udzielą nam w seminarium duchownym księża werbiści. Przewidujemy – jak zawsze – ognisko oraz inne atrakcje.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Pieniądze należy wpłacać do 10 czerwca 2014 r. na konto Fundacji Studiów Międzynarodowych (Tytuł wpłaty: „Problemy demografii w stosunkach międzynarodowych, Pieniężno 2014”):

FUNDACJA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
Żurawia 4/404, 00-503 Warszawa,
Bank PEKAO S. A. II O. w Warszawie
87 1240 1024 1111 0000 0269 6814

Oprócz tego uczestnicy są zobowiązani do opłacenia po przybyciu do klasztoru noclegu (55 PLN/pierwsza doba, 50 PLN/każda następna – pokoje dwuosobowe z łazienką lub 35 PLN – pokoje czteroosobowe bez łazienki) oraz posiłków (całodzienne wyżywienie – 25 PLN, tj. 5 PLN – śniadanie, 15 PLN – obiad, 5 PLN – kolacja). Dojazd we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają transport z/do stacji PKP w Pieniężnie lub z/do Ornety.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom w wersji elektronicznej lub papierowej

do 30 kwietnia 2014 r.:
Anna Solarz: amsolarz@onet.eu;
Anita Oberda-Monkiewicz (aoberda@wp.pl);
Wiesław Lizak: wlizak@hot.pl;
lub Jacek Pawlik SVD: jacek.pawlik@gmail.com
lub pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Stosunków Międzynarodowych, WDiNP UW,
ul Żurawia 4, 00-503 Warszawa

Wszelkie informacje pod nr tel. 888 210 170
(Uwaga! Liczba miejsc w klasztorze ograniczona, zastrzegamy możliwość selekcji zgłoszeń)
XIV Konferencja ISM UW i Księży Werbistów

Matura z wos-u coraz bliżej, dlatego z ogromną radością ogłaszamy kolejną edycję „WNPiSM uczy WOS-u nocą”. Jest to jedyny w swoim rodzaju maturalny kurs wos-u, który organizujemy już 16 raz!

Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie najważniejsze tematy pozwoli Ci na szybką i efektywną powtórkę materiału przed egzaminem.

Unikatowa możliwość wieczorno-nocnej nauki na kampusie głównym, z pewnością dodatkowo zmotywuje Cię do nauki i stworzy niepowtarzalną atmosferę!

Kto będzie obecny?

 • Wykładowcy WNPiSM UW o europejskiej renomie powtórzą z Wami najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z WOS-u
 • Spotkacie się z przedstawicielami Samorządu Studentów, którzy wprowadzą Was w studencki klimat

Miejsce kursu:

 • Stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus centralny UW)

Termin:

 • 23.04.2024 20:00-02:00
 • 24.04.2024 20:00-02:00

UWAGA – OBOWIĄZUJE REJESTRACJA!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZOSTANIE OPUBLIKOWANY WKRÓTCE

X