Siatki zajęć na semestr zimowy 2020/21 (wersja wstępna) – w trakcie konsultacji z wykładowcami i Samorządem Studentów

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Semestr zimowy 2020-2021


  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne I stopnia

  I rok

  II rok

  III rok


  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne II stopnia

  I rok

  II rok


  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

  I rok, I rok (PDF)

  II rok, II rok (PDF)

  III rok, III rok (PDF)

  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

  I rok, I rok (PDF)

  II rok, II rok (PDF)


  Semestr letni 2019-2020


  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne I stopnia

  I rok

  II rok

  III rok


  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne II stopnia

  I rok

  II rok


  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia

  I rok

  II rok

  III rok


  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

  I rok

  II rok

  III rok


  Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

  I rok

  II rok

 • Europeistyka

  Semestr zimowy 2020-2021


  Europeistyka, stacjonarne I stopnia

  1 rok

  2 rok

  Europeistyka, stacjonarne I stopnia (profil ogólny)

  3 rok

  Europeistyka, stacjonarne II stopnia

  1 rok

  2 rok*

  Europeistyka, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny)

  1 rok

  2 rok

  3 rok

  * – Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

  Semestr letni 2019-2020


  Europeistyka, stacjonarne I stopnia 

  1 rok (Centrum Europejskie)


  Europeistyka, stacjonarne I stopnia (profil ogólny)

  2 rok

  3 rok

  Europeistyka, stacjonarne II stopnia*

  1 rok

  Europeistyka, stacjonarne II stopnia (profil ogólny)

  2 rok

  Europeistyka, stacjonarne I stopnia (profil praktyczny)

  1 rok

  2 rok

  3 rok

 • Organizowanie rynku pracy

  Semestr zimowy 2020-2021


  Organizowanie Rynku Pracy, stacjonarne I stopnia

  1 rok

  2 rok

  3 rok

  Semestr letni 2019-2020


  Organizowanie Rynku Pracy, stacjonarne I stopnia

  1 rok

  2 rok

  3 rok

 • Politologia

  Semestr zimowy 2020-2021

  Politologia, stacjonarne I stopnia

  1 rok

  2 rok

  3 rok


  Politologia, stacjonarne II stopnia

  1 rok

  2 rok


  Politologia, niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

  1 rok, 1 rok (PDF)

  2 rok, 2 rok (PDF)

  3 rok, 3 rok (PDF)


  Politologia, niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

  1 rok, 1 rok (PDF)

  2 rok, 2 rok (PDF)


  Semestr letni 2019-2020


  Politologia, stacjonarne I stopnia

  1 rok

  2 rok

  3 rok


  Politologia, stacjonarne II stopnia

  1 rok

  2 rok


  Politologia, niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

  1 rok

  2 rok

  3 rok


  Politologia, niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

  1 rok

  2 rok


   

X