Postępowanie rekrutacyjne

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 są dostępne na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2020-2021/

I Rejestracja na studia

 • Załóż indywidualne konto rejestracyjne
 • Wybierz kierunek studiów
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku podany na koncie rejestracyjnym

Wszystkie kroki wykonasz w domu dzięki platformie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW!

II Postępowanie kwalifikacyjne

 • W zależności od kierunku, rodzaju i trybu studiów postępowanie kwalifikacyjne może być przeprowadzane na podstawie świadectwa maturalnego, dyplomu ukończenia studiów, egzaminu pisemnego bądź złożenia dokumentów. Dokładna informacja dotycząca konkretnych kierunków znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW
 • W określonym terminie komisja obliczy punkty rekrutacyjne wszystkim kandydatom i sporządzi listę rankingową określającą kolejność przyjmowania kandydatów na studia
 • Poczekaj na decyzję kwalifikacyjną, którą otrzymasz na koncie rejestracyjnym
 • W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z właściwą komisją

III Składanie dokumentów

 • Jeżeli otrzymasz informację o zakwalifikowaniu na studia, złóż dokumenty odpowiedniej komisji rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie
 • Jeżeli jesteś na liście rezerwowej pamiętaj, że nie wszyscy kandydaci składają dokumenty i masz szansę na kwalifikację w kolejnych turach
 • W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z właściwą komisją
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia otrzymasz na koncie rejestracyjnym oraz pocztą na adres korespondencyjny

Wykaz wymaganych dokumentów! Pamiętaj, że każda komisja może wymagać dodatkowe dokumenty zależnie od kierunku, rodzaju i formy studiów.

Biały pasek oddzielający
X