Gudzbeler Grzegorz dr hab.

Gudzbeler Grzegorz

dr hab. Grzegorz Gudzbeler doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, adiunkt. W latach 2013-2017 Dyrektor Instytutu Koordynacji Badań i Rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 2013-2016 członek Rady Naukowo-Technicznej przy MSW. W latach 2014-2015 członek zespołu eksperckiego programu strategicznego „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiej Agencji Kosmicznej. Uczestnik 66 projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i zadań projektowych o charakterze krajowym i międzynarodowym w charakterze wykonawcy, kierownika, koordynatora. Użytkownik końcowy wielu projektów europejskich oraz członek komitetów sterujących konsorcjów naukowo-przemysłowych. Autor ponad 40 publikacji i komunikatów naukowych w obszarze bezpieczeństwa, symulacji komputerowej, cyberprzestępczości i wsparcia technicznego działań o charakterze kryzysowym wydawanych m.in. w USA, Chinach, Hongkongu, Australii. Uczestnik jedenastu staży zagranicznych m.in. w Instituto Superior de Ciencias Policiaia e Seguranca Interna w Lisbonie. Były zastępca redaktora naczelnego Internal Security Journal (ISSN:20805268). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów – IAENG oraz NDIA (National Defence Industrial Association).

Zainteresowania badawcze

Zarządzanie kryzysowe, logistyka zarządzania kryzysowego, technologie bezpieczeństwa, ochrona informacji niejawnych, cyberprzestępczość i cyberterroryzm, bezpieczeństwo imprez masowych.

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 ostatnie publikacje:

G. Gudzbeler, Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, Warszawa, 2018.

G. Gudzbeler, W. Przyjemski, M. Nepelski, Zastosowanie konstruktywnych systemów symulacyjnych w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym kadr logistyki, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2018 nr 19, s. 167-178.

G. Gudzbeler, J. Struniawski, Methodology of shooting training using modern IT techniques, [w:] Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, (red.) R. Romaniuk, M. Linczuk, 2017, s. 104456L.

Publons

Scopus

X