Czaputowicz Jacek

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – profesor dr hab. nauk o polityce, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW,  kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich w Instytucie Europeistyki (2012-2017), członek Komitetu Doradczego “Forum of EthnoGeoPolitics”, Amsterdam (2015–).

Zainteresowania badawcze

Teorie stosunków międzynarodowych, teorie integracji europejskiej, polityki Unii Europejskiej, bezpieczeństwo międzynarodowe.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

J. Czaputowicz, A. Wojciuk, International Relations in Poland. 25 Years After the Transition to Democracy, Londyn, 2017.

J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, Warszawa, 2018.

J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa, 2018.

 

 

 

X