Filipowicz Stanisław prof. dr hab.

Filipowicz Stanisław

plen

prof. dr hab. Stanisław Filipowicz  – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1991 roku). Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 1990 – 1999 dyrektor Instytutu Nauk Politycznych. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 2011–2018 Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Od 2019 roku wiceprezes PAN. Członek Rady Naukowej  „Studiów Politologicznych”, członek Rady Naukowej  „Myśli Politycznej”. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Visiting professor w Kent State University, U.S.A. oraz Indiana Univresity, U.S.A.

Zainteresowania badawcze

Historia myśli politycznej, filozofia polityki, teoria demokracji, interpretacyjny model myślenia o polityce.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

S. Filipowicz, Truth and the Will to Illusion, 2018.

S. Filipowicz (red.), Demokracja. Interpretacja wyznania wiary, „Przegląd Sejmowy”, 2018 nr 5, s. 172-174.

S. Filipowicz, Idola theatri. Interpretacja i zagadnienie realizmu, „Teoria polityki”, 2019 nr 3, s. 103-121.

 

X