Firlit-Fesnak Grażyna

prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, od 1994 do 2006 wicedyrektorka a w latach 2007-2008 dyrektorka Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, w latach 2009-2019 kierowniczka Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych w tymże instytucie. W latach 2011-2018 członkini Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. W latach 1993-1996 członkini Rady d/s Polityki Społecznej w Urzędzie Prezydenta RP, w latach 1991-2011 koordynatorka współpracy Instytutu Polityki Społecznej z niemieckimi szkołami wyższymi, nagrodzona nagrodą Niemieckiego Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie niemiecko-polskiej kooperacji szkół wyższych (2005). W latach 2009-2016 członkini Rady Programowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Brała udział w realizacji 23 projektów badawczych, w tym 3 międzynarodowych, w 11 z nich była koordynatorką projektu. Aktualnie współrealizuje projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

Zainteresowania badawcze

Socjologia migracji i polityka migracyjna, nierówności społeczne, dyskryminacja i polityka równego traktowania, socjologia rodziny i polityka rodzinna.

Jednostka

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

3 ostatnie publikacje:

G. Firlit-Fesnak, The Place of the family in the Public Order in Modern Europe, “Przegląd Zachodni”, 2018, s. 83-106.

G. Firlit-Fesnak, Praca ludzka. Stare i nowe konteksty dyskursu o pracy [w:] Polityka społeczna, (red.) G.Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 305-324.

G. Firlit-Fesnak, H. Oberloskamp, Jugendhilfe in Polen, “Jugendhilfe”, 2019 nr 1, s. 39-45.

 

X