Joanna Gocłowska-Bolek

dr Joanna Gocłowska-Bolek – doktor nauk ekonomicznych (2006), pracowniczka naukowo-dydaktyczna Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Od kwietnia 2020 roku wicedyrektorka Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem UW. Pełniła funkcję dyrektorki Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA UW (2012-2016), członkini zarządu Europejskiej Rady Studiów Społecznych nad Ameryką Łacińską CEISAL (2013-2016) oraz Pełnomocniczki Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ds. Ameryki Łacińskiej (2015-2020). Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz European Academy of Diplomacy. Od 2006 roku członkini redakcji kwartalnika „Ameryka Łacińska”. Współpracowniczka KRASP, MNiSW i MSZ. Wygłaszała referaty m.in. w Bogocie, Buenos Aires, Hawanie, Madrycie, Meksyku, Paryżu i Salamance. Promotorka współpracy akademickiej uczelni polskich i latynoamerykańskich, popularyzatorka nauki, laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.

Zainteresowania badawcze

Rozwój gospodarczy i społeczny krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów; system polityczny krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, problemy rozwoju gospodarczego i społecznego krajów słabiej rozwiniętych, bezpieczeństwo klimatyczne, procesy integracyjne i relacje Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Jednostka

Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem

 

3 ostatnie publikacje:

J. Gocłowska-Bolek, Ameryka Łacińska w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju. Nauka, technologie i innowacje w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy,  Warszawa 2017.

J. Gocłowska-Bolek, Venezuelan migration crisis as a growing international challenge for Latin America, “e-Politikon”, 2019 31-32, s. 156-178.

J. Gocłowska-Bolek, D. Blinder, La investigación espacial latinoamericana. Cooperación y desarrollo, „Saber y Tiempo” UNSAM Argentina, 2018 No. 2 (1), p. 16-32.

 

X