Grosse Tomasz prof. ucz. dr hab.

Grosse Tomasz Grzegorz

prof. dr hab. Tomasz  Grzegorz Grosse – jest socjologiem, politologiem i historykiem. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym.

Zainteresowania badawcze

Unia Europejska, polityki UE, zarządzanie publiczne, teoria integracji europejskiej, geoekonomia.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

T. G. Grosse (red.), Paliwo dla dominacji, Warszawa, 2020.

T. G. Grosse, Pokryzysowa Europa, Warszawa, 2018.

T. G. Grosse, M. Cichocki (red.), The Many Faces of Cri An Analysis of Crisis Management from an Economic and Political Perspective, Warszawa, 2019.

X