Józefowicz Sławomir

dr Sławomir Józefowicz – doktor nauk o polityce (1999, ISP PAN), starszy wykładowca w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej, 2014-2018 – koordynator mobilności międzynarodowej w OSA UW, 2000-2005 – sekretarz naukowy “Przeglądu Europejskiego” w INP UW. W latach 1991-2005 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 2007-2009 – gościnny wykładowca w State University of New York w Buffalo, stypendysta m.in. Fundacji Kościuszkowskiej (1993 i 2007-2009), Fulbright Summer School (1997), USAID (1995), University of London (1992). Od 2017 afiliowany członek Center for Polish Studies at Daemen College (Buffalo/Amherst NY), 1998 – 2015 – członek Zarządu Fundacji Artes Liberales, 1994-1996 – koordynator krajowy Programu Wspierania Szkolnictwa Wyższego (HESP) i programów stypendialnych w Fundacji im. Stefana Batorego.

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Ostatnia publikacja:

S. Józefowicz, Richarda Rorty’ego wizja utopii liberalnej, “Studia Politologiczne”, 2004 nr 7, s. 79-95.

 

X