Karwat Mirosław prof. dr hab.

Karwat Mirosław

prof. dr hab. Mirosław Karwat

Jednostka 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

M. Karwat, Inżynieria społeczna. Interpretacja pojęcia, [w:] Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, (red.) B. Szatur-Jaworska, Warszawa, 2018, s. 113-138.

M. Karwat, O upolitycznieniu twórczości i dzieł twórczych, “Studia Politologiczne”, 2018 nr 50, s. 15-41.

M. Karwat, O szarych eminencjach, [w:] Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu, (red.) A. Czyż, S. Kubasa, Katowice, 2018, s. 40-51.

 

X