Kurowska Anna dr hab.

Kurowska Anna

dr hab. Anna Kurowska, prof. ucz. – doktor habilitowana nauk o polityce (doktorat 2010; habilitacja 2018), adiunkt, od 2018 roku członkini Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2020 roku członkini Rady międzynarodowej sieci badaczy polityki społecznej organizującej wiodącą konferencję nt. polityki społecznej w Europie – The European Network for Social Policy Analysis (ESPAnet Europe). Od 2017 roku International Editorial Advisor czasopisma „Social Policy & Society”. Od 2018 roku zastępczyni redaktorki naczelnej czasopisma naukowego „Problemy Polityki Społecznej”. Od 2019 roku Członkini Komitetu Redakcyjnego „Studiów Demograficznych” oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN.  Recenzentka w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. „Social Policy”, “Social Forces”, „Social Policy & Administration”, „Social Indicators Research”, „Journal of Family Studies”. Ekspertka Narodowego Centrum Nauki. Członkini międzynarodowych sieci badawczych: ESPAnet Europe, International Network on Leave Policies & Research, Work and Family Researchers Network. Expert narodowy w grancie ERC CoG prof. Mary A. Yerkes CAPABLE. Wielokrotna laureatka konkursów na granty badawcze NCN. Obecnie kieruje bilateralnym projektem polsko-niemieckim pt. „State and company-level work-family reconciliation policies and maternal employment. An analysis from a capability approach perspective” (finansowanie: NCN/DFG) oraz projektem we współpracy międzynarodowej pt. „Fathers’ freedom of choice (not) to use parental leave” (finansowanie NCN). W latach 2015-2018 kierowała projektem badawczym pt. „Łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w Polsce z perspektywy capability approach” (finansowanie NCN), a w latach 2011-2015 międzynarodowym projektem badawczym pt. „Joint influence of family and labour market policies on labour market participation and fertility decisions of men and women” (finansowanie FNP). Między 2013 a 2018 rokiem koordynowała badania ilościowe w polskim zespole badawczym w projektach finansowanych przez Komisję Europejską (LIVEWHAT – 7.PR, TRANSSOL – Horizon 2020). Wygłasza referaty i koordynuje sesje tematyczne podczas takich cyklicznych konferencji międzynarodowych jak: ESPAnet, ISA World Congress of Sociology, International Association of Feminist Economics Annual Conference, Community, Work and Family Conference. Publikuje w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus, w tym w: “Social Indicators Research”, American Behavioral Scientist”, “Social Policy & Administration”, “European Societies”, “Acta Politica”, “Politics & Policy”, ” International Journal of Social Policy & Sociology”.

Zainteresowania badawcze

Polityka społeczna; porównawcza polityka rodzinna; reżimy opieki; wpływ reform polityki społecznej na zatrudnienie kobiet,  dzietność, podział pracy ze względu na płeć oraz work-life balance i kulturowe uwarunkowania tego wpływu; capability approach; wskaźniki społeczne; gramatyka instytucjonalna.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

A. Kurowska, M. Yerkes, J. Javornik (red.), Social Policy and the Capability Approach. Concepts, measurements and application, Bristol, 2019.

A. Kurowska, Experienced and anticipated changes in household economic situation and childless women’s short-term intentions to become mothers, “European Societies”, 2019 nr 21(2), s. 237–255.

A. Kurowska, O. Eisele, J. Kiess, Welfare Attitudes and Expressions of (Trans)national Solidarity“American Behavioral Scientist”, 2019 nr 4, s. 493-505.

CV

X