Kurowska Anna dr hab.

Kurowska Anna

dr hab. Anna Kurowska, prof. ucz. doktor habilitowana nauk o polityce; członkini Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim, Rady Wydziału oraz Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji; zastępczyni kierowniczki LABFAM – Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną; członkini Rady European Network for Social Policy Analysis (ESPAnet Europe); International Editorial Advisor czasopisma „Social Policy & Society”; zastępczyni redaktorki naczelnej czasopisma naukowego „Problemy Polityki Społecznej”, członkini Komitetu Redakcyjnego „Studiów Demograficznych” oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN.  Recenzentka w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. „Social Policy”, “Social Forces”, „Social Policy & Administration”, „Social Indicators Research” czy „Journal of Family Studies”. Ekspertka Narodowego Centrum Nauki. Członkini międzynarodowych sieci badawczych: ESPAnet Europe, International Network on Leave Policies & Research oraz Work and Family Researchers Network. Expertka narodowa w grancie ERC CoG prof. Mary A. Yerkes CAPABLE. Wielokrotna laureatka konkursów na granty badawcze NCN. Obecnie kieruje bilateralnym projektem polsko-niemieckim pt. „State and company-level work-family reconciliation policies and maternal employment. An analysis from a capability approach perspective” (finansowanie: NCN/DFG) oraz dwoma projektami we współpracy międzynarodowej pt. „Fathers’ freedom of choice (not) to use parental leave” oraz „Short and long-term effects of the COVID-19 outbreak policy responses on partners’ division of paid and unpaid work and their labour market outcomes” (finansowanie NCN, konkursy OPUS 18 i 19). W latach 2015-2018 kierowała projektem badawczym pt. „Łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w Polsce z perspektywy capability approach” (finansowanie NCN), a w latach 2011-2015 międzynarodowym projektem badawczym pt. „Joint influence of family and labour market policies on labour market participation and fertility decisions of men and women” (finansowanie FNP). Między 2013 a 2018 rokiem koordynowała badania ilościowe w polskim zespole badawczym w projektach finansowanych przez Komisję Europejską (LIVEWHAT – 7.PR, TRANSSOL – Horizon 2020). Wygłasza referaty i koordynuje sesje tematyczne podczas takich cyklicznych konferencji międzynarodowych jak: ESPAnet, ISA World Congress of Sociology, International Association of Feminist Economics Annual Conference, Community, Work and Family Conference. Publikuje w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus, w tym w: “Social Indicators Research”, American Behavioral Scientist”, “Social Policy & Administration”, “European Societies”, “Acta Politica”, “Politics & Policy”, ”International Journal of Social Policy & Sociology”.

Zainteresowania badawcze

Polityka społeczna; porównawcza polityka rodzinna; reżimy opieki; wpływ reform polityki społecznej na zatrudnienie kobiet, dzietność, podział pracy nieodpłatnej w rodzinach i work-life balance oraz  kulturowe uwarunkowania tego wpływu; capability approach; wskaźniki społeczne; gramatyka instytucjonalna.

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

Joecks J., Kurowska A., Pull K. (2021), Is the push by female employees for family-friendly practices context-dependent? Comparative evidence from Sweden, Poland and Germany, „Journal of Business Research”, tom 126, s. 153-161.

M. Yerkes, J. Javornik, A. Kurowska, (red.), Social Policy and the Capability Approach. Concepts, measurements and application, Bristol: Policy Press, 2019.

A. Kurowska, Experienced and anticipated changes in household economic situation and childless women’s short-term intentions to become mothers“European Societies”, 2019 nr 21(2), s. 237–255.

CV

X