Kurowska Anna dr hab.

Kurowska Anna

plen

dr hab. Anna Kurowska, prof. ucz. – doktor habilitowana nauk o polityce; członkini Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim, Rady Wydziału oraz Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji; zastępczyni kierowniczki LABFAM – Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną; członkini Rady European Network for Social Policy Analysis (ESPAnet Europe); International Editorial Advisor czasopisma „Social Policy & Society”; zastępczyni redaktorki naczelnej czasopisma naukowego „Problemy Polityki Społecznej”, członkini Komitetu Redakcyjnego „Studiów Demograficznych”.  Recenzentka w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. „Social Policy”, “Social Forces”, „Social Policy & Administration”, „Social Indicators Research” czy „Journal of Family Studies”. Ekspertka Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej. Członkini międzynarodowych sieci badawczych: ESPAnet Europe, International Network on Leave Policies & Research oraz Work and Family Researchers Network. Expertka narodowa w grancie ERC CoG prof. Mary A. Yerkes CAPABLE. Wielokrotna laureatka konkursów na granty badawcze NCN. Obecnie kieruje dwoma projektami we współpracy międzynarodowej pt. „Fathers’ freedom of choice (not) to use parental leave” oraz „Short and long-term effects of the COVID-19 outbreak policy responses on partners’ division of paid and unpaid work and their labour market outcomes” (finansowanie NCN, konkursy OPUS 18 i 19). Uczestniczy również w polskim zespole wspólrealizującym projekt rEUsilience w ramach programu Horizon Europe. W latach 2011-2022 kierowała bilateralnym  polsko-niemieckim projektem pt. „State and company-level work-family reconciliation policies and maternal employment. An analysis from a capability approach perspective” (finansowanie: NCN/DFG),  projektem badawczym pt. „Łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w Polsce z perspektywy capability approach” (finansowanie NCN) oraz międzynarodowym projektem badawczym pt. „Joint influence of family and labour market policies on labour market participation and fertility decisions of men and women” (finansowanie FNP). W latach 2013-2018 koordynowała badania ilościowe w polskim zespole badawczym w projektach finansowanych przez Komisję Europejską (LIVEWHAT – 7.PR, TRANSSOL – Horizon 2020). Wygłasza referaty i koordynuje sesje tematyczne podczas takich cyklicznych konferencji międzynarodowych jak: ESPAnet, ISA World Congress of Sociology, Population Association of America Annual Meeting czy Community, Work and Family Conference. W 2023 roku zorganizowała XXI edycję międzynarodowej konferencji ESPAnet na Uniwersytecie Warszawskim. Publikuje w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus, w tym w: “Journal of European Social Policy”, “Social Indicators Research”, “American Behavioral Scientist”, “Social Policy & Administration”, “European Societies”, “Acta Politica”, “Politics & Policy” czy “European Journal of Population”.

Zainteresowania badawcze

Polityka społeczna; porównawcza polityka rodzinna; reżimy opieki; wpływ reform polityki społecznej na zatrudnienie kobiet, dzietność, podział pracy nieodpłatnej w rodzinach i work-life balance oraz kulturowe uwarunkowania tego wpływu; praca z domu; capability approach; wskaźniki społeczne

Jednostka

Katedra Metodologii Badań nad Polityką

3 ostatnie publikacje:

Kurowska, A., Matysiak, A. & Osiewalska, B. (2023) Working from Home During Covid-19 Pandemic and Changes to Fertility Intentions Among Parents. European Journal of Population 39 (32) (OPEN ACCESS) https://doi.org/10.1007/s10680-023-09678-z  link

Kurowska, A., Barardehi, I.H., Fuller, S. et al. Familydemic Cross Country and Gender Dataset on work and family outcomes during COVID-19 pandemic. Sci Data 10, 2 (2023). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01880-8

Fervers, L. & Kurowska, (2022) A. Local cultural context as a moderator of the impact of childcare on maternal employment: Evidence from a natural experiment. Journal of European Social Policy, online first, doi:10.1177/09589287221080395 link

X