Lewandowski Wojciech dr

Lewandowski Wojciech

plen

dr hab. Wojciech Lewandowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Współzałożyciel i sekretarz Grupy Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych BRITANNIA. Wykładał także w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Członek redakcji „Przeglądu Europejskiego” i „Creatio Fantastica”. Prowadził audycję radiową „Art.Rockowy Świat”. Prowadzi blog Gitarą Rysowane (gitararysowane.pl) poświęcony popkulturze z naciskiem na komiks i muzykę rockową.

Zainteresowania badawcze

Polityka i kultura popularna (problematyka społeczno-polityczna oraz ideologie polityczne w tekstach kultury popularnej, szczególnie: komiks, rock progresywny, kontrkultura lat 60-tych, literatura i film grozy); myśl polityczna i aksjologiczny wymiar polityki (tradycja brytyjska i amerykańska, faszyzm, anarchizm oraz idee polityczne kontrkultury lat sześćdziesiątych); polityka brytyjska (dewolucja oraz kulturowe i społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje brexitu).

Jednostka

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

3 ostatnie publikacje:

W. Lewandowski, Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii. Idee polityczne w powieści graficznej «V jak Vendetta» Alana Moore’a i Davida Lloyda, Toruń, 2019.

W. Lewandowski, Opowieści z cenzorskiej krypty. Komiksowa panika lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku na przykładzie «Tales from the Crypt», [w:] Groza i postgroza, (red.) K. Olkusz, B. Szymczak-Maciejczyk, Kraków, 2018, s. 237-252.

W. Lewandowski, Heavy History – Difficult History. Scottish National Myths and History Interpreted by a German Heavy Metal Band, [w:] Imaging Scottishness: European and Domestic Representations, (red.) A. Korzeniowska, I. Szymańska, Warszawa, 2017, s. 217-231.

 

 

 

X