Lizak Wiesław dr hab.

Lizak Wiesław

plen

dr hab. Wiesław Lizak – doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2013), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, od 2023 roku Kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych, w latach 1999-2002 zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych; w latach 2001-2009 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, a od 2009 r. Komisji Rewizyjnej PTAfr.; Członek Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych, członek Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Autor ponad 100 publikacji, uczestnik wielu konferencji naukowych.

Zainteresowania badawcze

Stosunki międzynarodowe w regionach Afryki i Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego;  konflikty międzynarodowe.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

W. Lizak, Libya – Road to dysfunctionality, “Politeja”, 2018 nr 5, s. 23-40.

W. Lizak, Geneza konfliktu w Mali, [w:] Pasja życia. Tom jubileuszowy dedykowany dr hab.Jackowi Łapottowi prof. US w 70. rocznicę urodzin, (red.) E. Prądzyńska, A. Szczepańska-Dudziak, L. Buchalik, Żory, 2019, s. 291-302.

W. Lizak, Bliski Wschód – krajobraz po bitwie, „Rocznik Strategiczny 2018/2019″, 2019 nr 24, s. 299-314.

X