Marciniak Ewa

plen

dr hab. Ewa Maria Marciniak – od 2020 roku pełnomocnik Dziekana WNPiSM ds. równości.

Jednostka

Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego

3 ostatnie publikacje:

E. Marciniak, Bezpieczeństwo w perspektywie wybranych koncepcji psychologicznych, [w:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie, (red.) S. Sulowski, M. Jurgilewicz, Warszawa, 2018.

E. Marciniak, Komunikacyjny wymiar przywództwa politycznego, [w:] Przywództwo – etyka – polityka, (red.) E. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa, 2018, s. 78-102.

E. Marciniak, W. Jakubowski, K. Wojtaszczyk (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. Tom IV. System rządów w Polsce (Instytucje polityczne w latach 1989-2018), Warszawa, 2018.

X