Matosek Wioletta

plen

Wioletta Matosek, PhD – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (2002, nagroda II stopnia Rektora UG); pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; 1995-2006 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego; 2007-2018 – pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, uczestnik procesów tworzenia podstaw funkcjonowania instytucji zarządzającej projektami B+R oraz projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych podnoszących sprawność działania instytucji. Autorka publikacji z zakresu baz danych i zastosowania technologii informatycznych w zarządzaniu. Prowadziła badania własne w National Laboratory for Civil Engineering oraz Institute for Systems and Computer Engineering w Lizbonie.

Zainteresowania badawcze
Bazy danych, język SQL, systemy informatyczne w zarządzaniu, analiza i projektowanie
systemów (UML), modelowanie procesów biznesowych (BPMN), serwisy internetowe,
narzędzia komunikacji internetowej, marketing w Internecie, nowe media, text mining,
programowanie w języku R, metody wizualizacji danych.

Jednostka

Katedra Technologii Informacyjnych

3 ostatnie publikacje:

Matosek W., Internetowe bazy ekspertów jako źródło informacji dla dziennikarzy, RMN Kielce, tom: 34 2019, s. 183-203
Matosek W., Obiektowość bazy danych Oracle10g – ewolucja i stan obecny, w: Bazy danych – struktury, algorytmy, metody, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności – Warszawa 2006, s. 135-145
Matosek W., Język SQL w bazie danych Oracle 10g – podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005

X