Mirska Andżelika dr

Mirska Andżelika

dr Andżelika Mirska – doktor nauk humanistycznych (2006), absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1999) i Wydziału Prawa i Administracji UW (2001), pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Kierownik międzynarodowego projektu Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay w ramach programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 – Marie Skłodowska-Curie Actions RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) (2019-2023). Stała współpraca z Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen. W latach 2012-2017 redaktor tematyczny (ds. RFN) rocznika „Studia Politica Germanica”. Stypendystka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, Uniwersytetu w Konstancji, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu Wiedeńskiego. Liczne wykłady na uczelniach zagranicznych: Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet w Konstancji, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet w Moguncji, Uniwersytet w Saarbrücken, Uniwersytet w Monachium, Uniwersytet w Bonn, Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet w Poczdamie, Uniwersytet w Ratyzbonie, Uniwersytet Wiedeński, Międzynarodowa Akademia Bałtycka w Rydze. Udział w konferencjach naukowych (z referatem) Tutzing, Graz, Ryga, Bolzano.

Zainteresowania badawcze

Administracja publiczna, samorząd terytorialny/demokracja lokalna/partycypacja, procesy metropolizacji w Polsce i na świecie, ustrój polityczno-administracyjny Austrii i Niemiec.

Jednostka

Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej

3 ostatnie publikacje:

A. Mirska, State policy on the formation and modernisation of Polish territorial structure, [w:] Jahrbuch des Föderalismus 2018 – Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Gebunden, 2018, s. 285-296.

A. Mirska, Wroclaw – The European Capital of Culture 2016, [w:] Jahrbuch des Föderalismus 2016, (red.) Rudolf Hrbek, Gebunden, 2016, s. 350-360.

A. Mirska, Regionale Bewegungen in Polen – ein Weg zu Regionalparteien oder Phänomen ohne politische Folgen ?, „Occasional Papers”, 2016 nr 41, s. 90-102.

 

 

X