Mistygacz Michał dr

Mistygacz Michał

dr Michał Mistygacz – doktor (2011), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, w latach 2013-2019 sekretarz Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych UW.

Zainteresowania badawcze

Organy ochrony prawnej, modele ustrojowe prokuratury, proces ustawodawczy.

Jednostka

Katedra Systemów Politycznych

Ostatnie publikacje:

M. Mistygacz, Niezależność ustrojowa prokuratury, [w:] Prokuratura w Polsce w XXI wieku. Wyzwania ustrojowe i procesowe, (red.) M. Mistygacz, Warszawa, 2019.

M. Mistygacz, J. Iwanicki, Prokuratura Europejska – uwagi o właściwości w kontekście wzmocnionej współpracy w sprawach karnych, [w:] Prokuratura w Polsce w XXI wieku. Wyzwania ustrojowe i procesowe, (red.) M. Mistygacz, Warszawa, 2019.

 

X