Nadolska Jadwiga dr

Nadolska Jadwiga

dr Jadwiga Nadolska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), adiunkt, od 2019 r. kierownik studiów European Politics and Economics, w latach 2016–2018 zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, wieloletni kierownik studiów I i II stopnia (stacjonarnych i zaocznych) na kierunku europeistyka oraz europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (w latach 2010-2016). Członek redakcji „Przeglądu Europejskiego”. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Wykonawca i koordynator w projekcie Komisji Europejskiej „MoreEU – More Europe to overcome the crisis” (2014–2017). Wykonawca w projekcie NCN „Polityki europejskie w dobie zmian modelu integracji europejskiej” (2013–2016). Wykonawca w projekcie NCN „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” (2013–2015). Pobyty naukowe na uniwersytecie w Poczdamie i w Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Zainteresowania badawcze

Rynek pracy w Unii Europejskiej, europejska polityka społeczna, porównawcza polityka społeczna, aktywizująca polityka społeczna, nowe zarządzanie gospodarcze w UE, ewolucja welfare state, niemieckie państwo socjalne.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

J. Nadolska, Can the German post-Hartz model of the labour market be considered as a universal remedy for unemployment in the European Union? [w:] A ‘Social Turn’ in the European Union? New trends and ideas about social convergence in Europe, (red.) J. Kubera, T. Morozowski, Abingdon – New York, 2020.

J. Nadolska, Modele kształtowania bezpieczeństwa społecznego we współczesnych demokracjach liberalnych, [w:]  Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, (red.) J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Warszawa, 2018, s. 55-92.

J. Nadolska, The influence of the domestic election cycle on the turnout for European parliamentary elections. The case of Poland, ” Przegląd Politologiczny” 2020, nr 4.

X