Nadolska Jadwiga dr

Nadolska Jadwiga

dr Jadwiga Nadolska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), adiunkt w Katedrze Polityk Unii Europejskiej. Od 2019 r. kierownik studiów European Politics and Economics. Od 2020 r. oraz w latach 2011-2016 kierownik studiów II stopnia na kierunku europeistyka. Wiceprzewodnicząca Rady Dydaktycznej dla kierunków Undergraduate Programme in International Relations, Undergraduate Programme in Political Science, Graduate Programme in International Relations, Graduate Programme in Political Science, European Politics and Economics. W latach 2016–2018 zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Wykonawca i koordynator w projekcie Komisji Europejskiej „MoreEU – More Europe to overcome the crisis” (2014–2017). Wykonawca w projekcie NCN „Polityki europejskie w dobie zmian modelu integracji europejskiej” (2013–2016). Wykonawca w projekcie NCN „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” (2013–2015). Pobyty naukowe na uniwersytecie w Poczdamie i w Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Zainteresowania badawcze

Rynek pracy w Unii Europejskiej, europejska polityka społeczna, porównawcza polityka społeczna, aktywizująca polityka społeczna, nowe zarządzanie gospodarcze w UE, ewolucja welfare state, niemieckie państwo socjalne.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

J. Nadolska, Can the German post-Hartz model of the labour market be considered as a universal remedy for unemployment in the European Union? [w:] A ‘Social Turn’ in the European Union? New trends and ideas about social convergence in Europe, (red.) J. Kubera, T. Morozowski, Abingdon – New York, 2020.

J. Nadolska, Modele kształtowania bezpieczeństwa społecznego we współczesnych demokracjach liberalnych, [w:]  Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, (red.) J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Warszawa, 2018, s. 55-92.

J. Nadolska, The influence of the domestic election cycle on the turnout for European parliamentary elections. The case of Poland, ” Przegląd Politologiczny” 2020, nr 4.

X