Nadolska Jadwiga dr

Nadolska Jadwiga

dr Jadwiga Nadolska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010), adiunkt, od 2019 r. kierownik studiów European Politics and Economics, w latach 2016–2018 zastępca Dyrektora Instytutu Europeistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, wieloletni kierownik studiów I i II stopnia (stacjonarnych i zaocznych) na kierunku europeistyka oraz europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych (w latach 2010-2016). Członek redakcji „Przeglądu Europejskiego”. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Wykonawca i koordynator w projekcie Komisji Europejskiej „MoreEU – More Europe to overcome the crisis” (2014–2017). Wykonawca w projekcie NCN „Polityki europejskie w dobie zmian modelu integracji europejskiej” (2013–2016). Wykonawca w projekcie NCN „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” (2013–2015). Pobyty naukowe na uniwersytecie w Poczdamie i w Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Zainteresowania badawcze

Rynek pracy w Unii Europejskiej, europejska polityka społeczna, porównawcza polityka społeczna, aktywizująca polityka społeczna, nowe zarządzanie gospodarcze w UE, ewolucja welfare state, niemieckie państwo socjalne.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

J. Nadolska, Can the German post-Hartz model of the labour market be considered as a universal remedy for unemployment in the European Union? [w:] A ‘Social Turn’ in the European Union? New trends and ideas about social convergence in Europe, (red.) J. Kubera, T. Morozowski, London, 2020.

J. Nadolska, Modele kształtowania bezpieczeństwa społecznego we współczesnych demokracjach liberalnych, [w:]  Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, (red.) J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Warszawa, 2018, s. 55-92.

J. Nadolska, Europejski model społeczny wobec wyzwań globalizacji, demografii i kryzysu gospodarczego 2008+, [w:] Z kim? Którędy? I dokąd? Dylematy integracyjne Polski i Unii Europejskiej, (red.) J. Nadolska, T. Wallas, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa, 2018, s. 243-284.

J. Nadolska, MoreEU project and its implementation in Poland, “Przegląd Europejski”, 2017 nr 43(1), s. 90-102.

X