Oberda-Monkiewicz Anita dr

Oberda-Monkiewicz Anita

plen

dr Anita Oberda-Monkiewicz – doktor nauk o polityce (2007), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2013-2018 koordynatorka współpracy ISM z uczelniami latynoamerykańskimi. Wygłaszała referaty m.in. w Madrycie, Meksyku, Puebli, Chengdu.

Zainteresowania badawcze

Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej; Polityka zagraniczna państwa latynoamerykańskich ze szczególnym uwzględnieniem Meksyku oraz Brazylii; Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej; Integracja regionalna oraz wyzwania dla bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze.

Jednostka

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych

3 ostatnie publikacje:

A. Oberda-Monkiewicz, Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Meksyku – między retoryką a rzeczywistym partnerstwem, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2017 nr 4, s. 135-156.

A. Oberda-Monkiewicz, Evolution of EU-Mexico relations: time for real partnership?, „Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, 2017 nr 4, s. 187-202.

A. Oberda-Monkiewicz, Securitización de la política migratoria mexicana, [w:] Migraciones y diasporas en la América Latina contemporánea, (red.) K. Derwich, M. Sawicka, Kraków, 2017, s. 177-197.

 

 

X