Pavlenko Iryna

dr hab. Iryna Pavlenko – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2008); W 2020 r potwierdziła swój stopień habilitacyjny za równoważny polskiemu stopniu, drogą nostryfikacji. Doktor nauk ekonomicznych z specjalności – ekonomika przemysłu (2002). W 2018 roku wygrała konkurs na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik naukowo-dydaktyczny katedry Polityk Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel międzynarodowy, finanse i budżet Unii
Europejskiej, bezpieczeństwo ekonomiczne UE, stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo.

Zainteresowania badawcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel międzynarodowy, finanse i budżet Unii Europejskiej, bezpieczeństwo ekonomiczne UE, stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo.

Jednostka

Katedra Polityk Unii Europejskiej

3 ostatnie publikacje:

 

I. Pavlenko, Energy security in the European Unin, Copernicus Journal of Political Studies (CJPS), 2020. №1. С.27-40.
I. Pavlenko, Models of development of the industrial enterprise under complex crises conditions, Journal of Management Information and Decision Sciences, 2020, (Print ISSN: 1524-7252; Online ISSN: 1532-5806).
I. Pavlenko, Quantitative evaluation of the possibillity of european integration of the post-soviet countries, «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ» 2020. №2. С.11-23.

CV (ang)

X