Siemiątkowski Zbigniew dr hab.

Siemiątkowski Zbigniew

dr hab. Zbigniew Siemiątkowski – dr nauk humanistycznych (1987), dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2012), adiunkt, kierownik Dziennego Magisterskiego Studium Nauk Politycznych WDiNP (1988-1990), stypendysta United States Information Agency (1995), członek Płockiego Towarzystwa Naukowego, członek Rady Naukowej Roczników Mazowieckich, członek Rady Naukowej Secretum: Służby Specjalne, Bezpieczeństwo, Informacja, członek Rady Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW, członek Krajowej Rady Sądownictwa (1993-1995), członek Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych (1994-1995). Poseł na Sejm I, II, III, IV Kadencji (1991-2005), Minister Spraw Wewnętrznych (1996), Szef Urzędu Ochrony Państwa (2001-2002), szef Agencji Wywiadu (2002-2004).

Jednostka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ostatnia publikacja:

Z. Siemiątkowski, Między złudzeniem a rzeczywistością. Oblicze ideowe PZPR pod rządami Władysława Gomułki, Toruń, 2018.

X