Starzyk-Sulejewska Joanna dr hab.

Starzyk-Sulejewska Joanna

dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska – doktor nauk humanistycznych (2001), doktor habilitowany nauk społecznych (2015). Prodziekan ds. nauki WNPiSM UW. Pracuje w Katedrze Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych WNPiSM UW. W latach 2005-2008 zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW ds. dydaktycznych, w latach 2017-2019 Head of the Undergraduate Programme in International Relations (UPIR) oraz Graduate Programme in International Relations (GPIR) WNPiSM UW. Członkini International Studies Association (ISA), European International Studies Association (EISA), Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE). Przewodnicząca sekcji europejskiej PTSM, współpracuje z Central European International Studies Association (CEISA) oraz z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych (PTNP). Autorka publikacji na temat stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych, stosunków między organizacjami międzynarodowymi, w tym zwłaszcza między Unią Europejską i innymi międzyrządowymi organizacjami międzynarodowymi. Wygłaszała liczne referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. w: San Francisco, Toronto, Chengdu, Tajpej, Cardiff, Barcelonie, Pradze, Belgradzie, Sofii.

Zainteresowania badawcze:

Problematyka związana z integracją europejską, ze szczególną koncentracją na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (WPZiB UE), prawie instytucjonalnym Unii Europejskiej, stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej oraz kwestie dotyczące funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji międzynarodowych, w tym stosunki między organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza zaś stosunki UE z innymi  organizacjami międzynarodowymi.

Jednostka

Katedra Dyplomacji  i Instytucji Międzynarodowych

3 ostatnie publikacje:

M. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 – 2018, Warszawa, 2019.

J. Starzyk-Sulejewska, The main determinants of the European Union’s influence in the United Nations, [w:] Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, (red.) A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien 2019, s. 235-256.

J. Starzyk-Sulejewska, Ewolucja stosunków między Unią Europejską i ASEAN, “Stosunki Międzynarodowe”, 2018 nr 4, s. 23-47.

X